Остання тема в курсі 5 класу стосується роботи з графікою. З одного боку, графічні зображення учні вже створювали в початкових класах. З іншого боку, це вміння може набуватись на різних рівнях та у різних графічних редакторах. Залежно від умов реалізації навчальної програми, можна продовжити роботу в раніше знайомому графічному редакторі, або перейти до нового, чи навіть нових. Це можуть бути як окремі програмні засоби, так і інструменти у складі інших (наприклад, графічні можливості текстового процесора чи редактора презентацій). Варто врахувати, що деякі вміння роботи з графічними примітивами можна буде надалі практикувати при створенні анімаційних презентацій.

У презентаціях до цієї теми пропонуємо скористатись онлайновим графічним редактором Canva, оскільки він доступний для роботи й на мобільних пристроях, що є вагомим фактором при організації дистанційного навчання. Ми пропонували знайомство з цим редактором ще у темі, що стосувалась академічної доброчесності, адже у цьому сервісі доступно кілька рівнів ліцензій. Але на той момент використання сервісу було виключно ознайомчим, на рівні роботи з вибору шаблону та заміни тексту в ньому. Важливо зауважити, що необхідні вміння роботи з графічними зображеннями можна набувати і в інших редакторах.

Спочатку варто звернути увагу учнів на існування різних видів графічних зображень, а також різного їх застосування у цифрових системах: в елементах інтерфейсу, фотографіях, анімаціях, колажах та генерованій графіці. Докладніше зупиняємось на особливостях растрової та векторної графіки, пропонуємо дослідити приклади зображень та знайти власні ілюстрації. Можна організувати пошук в групах графічних зображень різних типів: векторних, растрових, тривимірних. Також може бути цікаво запропонувати створити власну систему класифікації зображень.

Практична складова цієї теми є дуже вагомою - учні полюбляють створювати різноманітні графічні зображення, важливо пропонувати цікаву тематику і спрямовувати відпрацювання нових вмінь, а не лише повторення раніше набутих. Працюючи в одному з графічних редакторів, можна пропонувати порівняння, щоб зрозуміти, у якому графічному редакторі зручніше створювати конкретні малюнки, шукати спільні та відмінні інструменти та їх можливості, спонукати досліджувати нові програмні засоби.
Цікавою вправою може бути опис зображення, яке складається з графічних примітивів, обмін цими описами і подальше відтворення малюнка за описом. Таким чином можна дослідити, яка інформація втрачається при переведенні в іншу форму та обміні.
Ще однією цікавою діяльністю може бути дослідження вірша Курзу-Верзу (або фрази про глоку куздру), який є граматично правильним, але складається з неіснуючих слів. Це форма подання інформації, яку цікаво спробувати уявити, намалювати, порівняти, обговорити. Про різні способи подання інформації можна говорити й на уроці про піктограмних чоловічків.

Важливими вміннями, які набуваються в процесі роботи з векторною графікою є виділення кількох об'єктів, їх вирівнювання та групування. Саме ці операції лежать в основі побудови складніших векторних зображень: піктограмних чоловічків, космічних пейзажів, "неможливих фігур" тощо.

Поєднати текст із зображенням можна, створюючи листівки на літню тематику, підсумовуючи вивчення інформатики у 5 класі.

Доречною діяльністю наприкінці навчального року може бути створення порадника для наступних 5-класників. Це можна робити як у цифровому форматі, так і створюючи спільний плакат


Last modified: Sunday, 10 July 2022, 9:49 AM