Очікувані результати заняття

Після цього заняття потрібно вміти 

  • пояснювати поняття об’єкта та властивостей об’єкта;
  • називати основні об'єкти текстового документа; 
  • редагувати об'єкти текстових документів;
  • усвідомлювати роль електронного документообігу у сучасному суспільстві.


Презентація до заняття


Вправи


Практика

Порівняйте швидкість свого друку на сайті https://www.ratatype.ua/typing-test/ та письма у зошиті


Перевірка

Ти можеш:

  • пояснити поняття об’єкта та властивостей об’єкта;
  • назвати основні об'єкти текстового документа;
  • редагувати об'єкти текстових документів;
  • пояснити роль електронного документообігу у сучасному суспільстві?

Так

Ні

Last modified: Sunday, 13 August 2023, 8:58 AM