Очікувані результати заняття

Після цього заняття потрібно вміти: 

  • наводити приклади форматів векторної та растрової графіки;
  • обґрунтовувати вибір способу подання зображення для різних потреб.


Презентація до заняття

Вправа


Перевірка

Ти вмієш:
  • наводити приклади форматів векторної та растрової графіки;
  • обґрунтовувати вибір способу подання зображення для різних потреб.

Так

Ні

Last modified: Sunday, 13 August 2023, 9:01 AM