Очікувані результати заняття

Дотримуватися правил безпеки життєдіяльності під час роботи з комп'ютерним пристроями.

Усвідомлювати наслідки впливу комп’ютерних пристроїв на здоров'я.


Презентація до заняття


Вправи


Вчимо терміни англійською https://quizlet.com/_4z5dzi


Перевірка

Ти знаєш, як потрібно поводитись у комп'ютерному класі?

Так

Ні

Last modified: Sunday, 13 August 2023, 8:57 AM