Topic Name Description
URL Групи результатів навчання
URL Електронні версії підручників для 5 класу (НУШ)
Власне цифрове середовище Page 📚 Ми в новому кабінеті інформатики. Правила класу
Page 📚 Інформаційні технології і комп'ютери
Page 📚 Комп’ютерні пристрої та програми
URL 📲 Значки програм для навчання

намалювати і підписати значки програм, які можна використовувати для навчання на екрані мобільного телефону

Page 📚 Операційна система та інші програми
Folder 🗺 Квести
У кожній папці знаходяться інструкції. Починати з файлу "Початок тут", і записувати частини фрази на кожному етапі. Завершивши фразу - знайти її автора.
Можна завантажити архів усіх квестів та розпакувати на своєму комп'ютері: архів
Folder 🛸 З Землі та з космосу

На своєму пристрої створіть папку з назвою, яке відповідає вашому прізвищу.

Створіть папки з назвами Гори, Пустеля, Острів, Місто, Озеро, Річка. 

Скопіюйте у ці папки відповідні зображення. 

Змініть назви файлів на «З Землі» та «З космосу» у кожній з цих папок.Page 📚 Мережі та їх використання
Пошук в інтернеті Page 📚 Глобальна мережа інтернет
Page 🌎 Інтернет, що змінює світ
Page 📚 Браузери, сайти, сторінки
Page 📚 Пошук інформації в Інтернеті
URL 🔎 Місія: знайти за три слова
Page 📚 Критичне оцінювання інформації, отриманої з інтернету
URL 🧩 Довіряй, але перевіряй
Page 📚 Академічна доброчесність та правила цитування
Текстові документи Page 📚 Електронний документообіг. Текстові документи
Page 📚 Створюємо й форматуємо документи
Page 📚 Списки у текстових документах, їх форматування
Page 📚 Таблиці у текстових документах, їх форматування
Page 📚 Зображення у текстових документах, їх форматування
Page 📚 Параметри сторінок. Підготовка текстового документа до друку
Алгоритми та програми. Анімації та узори Page 📚 Алгоритми та їх роль в житті людини
Page 📚 Виконавці алгоритмів та їхні системи команд
Page 📚 Середовище опису й виконання алгоритмів
Page 📚 Лінійні алгоритми
Page 📚 Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання
Page 📚 Алгоритми з розгалуженнями
Page 📚 Алгоритми з повтореннями
Page 📚 Малювання в середовищі програмування
Page 📚 Алгоритми з розгалуженням для побудови фігур
Page 📚 Алгоритми з повторенням для побудови фігур
Page 📚 Складні побудови. Малюємо і повторюємо
Page 📚 Поняття моделі та моделювання
Page 💡 Проєкт для винахідників
Page 🍭Підсумковий проєкт "CandyLand"
Комп’ютерна графіка Page 📚 Растрові і векторні зображення, їх об’єкти і властивості
Page 📚 Графічні примітиви та інструменти для побудови об'єктів зображення
Page 📚 Операції над об’єктами та групами об’єктів
Page 📚 Багатошарові зображення
Page 📚 Формати файлів растрових і векторних зображень