У цій темі, яка є загалом доволі типовою для навчання інформатики, пропонуємо цілеспрямовано застосовувати практико-орієнтований підхід. Це означає, окрім насиченості занять практичними вправами та роботами, таку побудову навчальної траєкторії, яка розпочинається з потреби створення текстового документа певного змісту, і далі відбувається ознайомлення учнів з інструментами, які допоможуть досягнути поставленої мети.

Розпочинаємо з загального вступу до теми, з'ясовуючи сфери використання текстових документів найрізноманітніших видів. Обговорюємо способи роботи з текстовими даними у різні історичні періоди, а також згадати про можливості сучасних безпаперових технологій документообігу та їх переваги. Розглядаємо різні типи програм для роботи з текстом та їх можливості. В групах учні досліджують різні способи роботи з обраним програмним середовищем (це може бути Microsoft Word, WPS Word, Open Office Writer, Google Документи тощо) - за допомогою меню, комбінацій клавіш, за наявності стрічки інструментів тощо. Доцільно звернути увагу на різноманітність способів введення тексту в цифрові системи та сервіси, запропонувати скористатись кількома (за доступності) та порівняти зручність роботи, швидкість, якість тощо.

Запропоноване завдання включає в себе набуття/актуалізацію вмінь відкривати документ, виділяти, копіювати та вставляти фрагменти (можна одним, знайомим раніше способом. Якщо такого немає, то продемонструвати), переміщуватись між документами, зберігати свою роботу. Також практикуємо виправлення помилок, активуючи автоматизовані засоби перевірки правопису. Можна підготувати додаткові завдання, які виконувати за наявності часу. Також доцільно скористатись сервісом тренажера клавіатури і визначити швидкість друку, зафіксувати її та періодично порівнювати з цим результатом впродовж року.

При практикуванні форматування тексту ми знову маємо нагоду повторити навик виділення фрагментів тексту. Розглядаючи варіанти форматування тексту, звертаємо увагу на пари властивостей та значень цих властивостей (зауважуючи множини можливих значень різних властивостей). Далі варто розглянути приклади форматування різними способами, звертаючи увагу на вдалі та невдалі рішення. Варто нагадати, що не всі шрифти доступні для української мови - порівняти кілька шрифтів для різних мовних груп.

Пропонуємо розглянути (пригадати, назвати) логотипи компаній, які базуються на шрифтах. Можна спробувати створити власний шрифт (це додаткове завдання, очевидно). На практиці слід опрацювати документ з готовим оформленням і визначити використані шрифти.
Зворотнє завдання - застосувати форматування до наведеного тексту.
І третій варіант завдання - застосувати різне форматування для правильних і неправильних порад, переформулювати ці поради на корисні.

Переходячи до створення списків, спочатку визначаємо, які саме списки будемо створювати. Це можуть бути списки навичок (наприклад, важливих для навчання), списки з книг (наприклад, список підручників з книг про Гарі Поттера), чи список складових та етапи приготування страви. Виходячи з цього, демонструємо прийоми створення списку, зміни маркера відповідно до тематики списку. Якщо працюєте в Google Документах, можна використати можливість малювання маркера у вигляді спеціального символу - і його розпізнавання технологіями штучного інтелекту.

Щодо створення таблиць - діємо аналогічним чином: спочатку визначаємось з тим, яку саме таблицю будемо створювати. Це може бути таблиця свідоцтва досягнень (справжнього, чи укладеного самостійно), розкладу уроків чи гуртків (знову ж власного, чи вигаданого) тощо. Отримавши уявлення про те, якими інструментами та прийомами можна скористатись для створення таких таблиць, учні переходять до роботи над ними.
Додатковим завданням може бути укладення таблиці-лабіринту, а для зацікавлених - можна поекспериментувати і визначити, якої мінімальної кількості кольорів буде достатньо для того, щоб жодні дві клітинки однакового кольору не мали спільної сторони. Це теорема про 4 фарби, і можна пограти в гру, наведену на сторінці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%87%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C%D0%BE%D1%85_%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B1. Іншим вдалим контекстом застосування цієї цікавої вправи буде робота в графічному редакторі - тож якщо зараз на неї не вистачило часу, то можливо її вдасться використати пізніше.

Практику роботи з ілюстраціями можна реалізувати на різних завданнях, наприклад підбираючи ілюстрації до текстів, укладаючи ребуси чи створюючи список/таблицю підручників з їх обкладинками. Учням потрібно звернути увагу на розташування зображень у тексті, регулювання їх розмірів.

Підсумком теми може стати створення сертифікату за її вивчення. Це можна робити як за допомогою шаблону в програмі Word, так і на основі шаблонів онлайнового сервісу canva. Альтернатива - розробка односторінкового рекламного оголошення чи представлення улюбленої книги або фільму. На цьому етапі можна поєднати раніше набуті вміння, створити галерею робіт.
Важливо звернути увагу на параметри сторінок (адже зараз ми створюємо односторінкові документи), а також розглянути параметри друку (наголосивши на необхідності економного підходу до друку).

Тема роботи з текстовими документами дозволяє організувати різноманітну групову роботу. Так, можна розподілити роботу над великим текстовим документом для різних учнів, і запропонувати одним шукати інформацію для наповнення, а іншим - виконувати оформлення списку, таблиці чи просто абзацу тексту. Хтось може слідкувати за дотриманням авторського права. Таким способом можна, наприклад, створити спільний документ з описом цікавих книг чи фільмів на канікули.


Last modified: Sunday, 10 July 2022, 9:48 AM