Topic outline

 • General

  У четвертому класі Нової української школи інформатика є окремим предметом освітньої програми. Хоча запропоновані інформатичні теми не мають безпосереднього зв'язку з курсом "Я досліджую світ", доцільно зберігати посилання та проводити паралелі між темами цих курсів.

  Подані нижче матеріали містять методичні коментарі до кожного з розділів, а також описи різноманітних вправ. Ці уроки можуть використовуватись для звичайного, змішаного чи дистанційного навчання.


  • «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти Морзе Н. В., Барна О. В.

   «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти Козак Л. З.

   «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти Корнієнко М. М., Крамаровська С. М., Зарецька І. Т.

   «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти Вдовенко В. В.

   «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти Ломаковська Г. В., Проценко Г. О.

   «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Пономаренко Л. В., Хомич О. Л., Лаврентьєва І. В.

   «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти Коршунова О. В.

   «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти Гільберг Т. Г., Суховірський О. В., Грубіян Л. В., Тарнавська С. С.

   «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти Андрусич О. О., Стеценко І. Б.

 • Цифрове навчання

  У цьому розділі розглядаються можливості цифрових технологій для підтримки навчання, включно із роботою в групі, зокрема онлайн. Важливим аспектом теми є безпечна та етична поведінка в цифровому середовищі. Вивчення цієї теми на початку навчального року має допомогти з організацією дистанційного формату навчання, якщо у ньому виникне потреба.

  4 ІФО 3-2.5-2 визначає відмінності ролей у групі 
  4 ІФО 3-2.5-3 розподіляє ролі в групі з переліку ролей, які надає вчитель / учителька
  4 ІФО 3-2.5-6 надає конструктивний зворотний зв’язок, пояснює, чому важливо працювати разом
  4 ІФО 4-3.2-5 розпізнає, де зберігається програма та її дані (на пристрої чи онлайн)
  4 ІФО 4-3.2-6 налаштовує відповідне програмне середовище для зручної роботи
  4 ІФО 4-3.3-2 використовує онлайнові ресурси (електронну пошту, форуми, середовища спільної роботи) для спільної діяльності та обміну думками
  4 ІФО 4-3.3-7 доброзичливо та конструктивно коментує навчальні ресурси у захищеному середовищі
  4 ІФО 5-4.1-5 узгоджує з дорослими завантаження файлів та програм
  4 ІФО 5-4.1-7 порівнює сильні і слабкі паролі 
  4 ІФО 5-4.2-1 визначає позитивну і негативну соціальну та етичну поведінку щодо використання технологій
  4 ІФО 5-4.2-6 використовує відомі йому / їй технології і пристрої для оптимального спілкування з іншими людьми
  4 ІФО 5-4.3-5 поважає приватність інформації інших

 • Інформаційний світ

  Розділ присвячено пошуку та оцінюванню інформації, знайденої у різних джерелах. Учні вже вміють здійснювати простий пошук інформації, і тепер мають практикувати зберігання знайденого та його критичне оцінювання (орієнтуючись, в тому числі, на надійність джерела отримання інформації). 

  4 ІФО 1-1.4-2 порівнює тексти з хибною та правдивою інформацію
  4 ІФО 1-1.4-3 зважає на те, що в Інтернеті розміщують повідомлення люди з різними намірами, зокрема і з комерційною метою
  4 ІФО 1-1.4-4 знаходить інформацію про нові ідеї і поняття, у разі сумніву шукає підтвердження з різних джерел
  4 ІФО 1-1.4-5 визначає джерела, потрібні для підтвердження чи спростування інформації
  4 ІФО 1-1.4-8 розпізнає надійні і ненадійні джерела інформації за URL-адресою (розпізнає основні доменні імена)
  4 ІФО 1-1.4-9 розпізнає факти та судження у життєвих ситуаціях
  4 ІФО 4-3.3-5 структурує і впорядковує обрані веб-ресурси
  4 ІФО 5-4.2-5 пояснює наслідки поширення інформації в мережі
  4 ІФО 5-4.3-3 прогнозує наслідки плагіату в повсякденному житті та онлайн
  4 ІФО 5-4.3-6 уникає небезпечних та некорисних сайтів

 • Алгоритми і програми

  У великому розділі "Алгоритми та програми" (розраховано на 2 фактичні навчальні місяці, з продовженням після новорічних канікул ) учні набувають вмінь складати прості програми в середовищі програмування, зокрема з застосуванням конструкцій розгалуження та повторення. 

  Основним принципом роботи має бути експериментальний - коли учень не відтворює наперед задану програму в певному середовищі, а складає власну, з помилками, їх виправленням, обговоренням труднощів з вчителем та однокласниками. 

  Важливо підтримувати прояви творчості в укладанні програм, заохочуючи втілення власних ідей учнів.

  Також, за можливості, варто використовувати набори готових робототехнічних пристроїв, наприклад CodeyRocky, mBot, Dash&Dot тощо. На цьому етапі навчання основною функцією таких пристроїв є можливість руху за наперед заданою програмою. Якщо ж такі пристрої відсутні - їх можна замінити цифровими моделями (наприклад, спрайтами у середовищі Scratch).

  4 ІФО 1-1.3-5 висловлює припущення щодо події, яка змінила значення властивості об’єкта, прогнозує зміни значень властивостей залежно від настання події
  4 ІФО 2-2.1-3 розпізнає алгоритмічну і неалгоритмічну послідовність дій і наслідки порушення логіки подій
  4 ІФО 2-2.1-5 формулює логічні висловлювання з конструкціями «не», «і», «або»
  4 ІФО 2-2.1-6 розпізнає послідовність повторюваних дій та замінює їх алгоритмічною конструкцією циклу
  4 ІФО 2-2.1-7 розрізняє цикли із повторенням заданої кількості разів та до виконання умови
  4 ІФО 2-2.2-2 формулює очікуваний результат виконання створеної програми для різних початкових даних / сценаріїв роботи програми
  4 ІФО 2-2.3-3 визначає логічні помилки у розбитті алгоритму на блоки чи при компонуванні алгоритму з блоків

 • Цифрові пристрої

  У розділі "Цифрові пристрої" (1 місяць) розглядаємо можливості комп'ютерних пристроїв, зумовлені їхніми основними складовими, добираємо пристрої для виконання задач чи отримання даних. 

  4 ІФО 1-1.2-4 - добирає пристрої та інструменти для отримання даних необхідного типу
  4 ІФО 1-1.3-7 - експериментує з доступними моделями, фіксує зміни, що відбуваються, прогнозує результат експерименту
  4 ІФО 4-3.1-3 - описує взаємодію пристроїв комп’ютерної системи, їх можливості та обмеження
  4 ІФО 4-3.1-7 - порівнює подібні функції у різних цифрових пристроях
  4 ІФО 4-3.1-8 - оцінює переваги і обмеження цифрових пристроїв для збирання, зберігання і відображення даних за наданими критеріями
  4 ІФО 4-3.2-2 - усуває прості несправності (перезавантажити пристрій, перевірити живлення, перевірити наявність мережі, закрити і знову відкрити програму)
  4 ІФО 5-4.1-1 - дотримується стратегій уникнення проблем, що випливають з необачного використання комп’ютерних пристроїв та мереж (вихід з облікового запису, щоб ним не скористались інші, приватність особистої інформації)

 • Дані та їх представлення

  Розділ "Дані та їх представлення" (заключні 2 місяці навчального року) охоплює тематичні блоки способів кодування/розкодування даних, їх впорядкування та групування. Також розглядаються способи подання даних, зокрема у різних інформаційних продуктах.

  4 ІФО 1-1.1-4  - відстежує здійснення інформаційного процесу та виявляє порушення (наприклад, момент виникнення шуму)
  4 ІФО 1-1.2-7   - наводить приклади того, що одні і ті ж дані можна представляти більш ніж одним способом чи кодуванням
  4 ІФО 1-1.2-8   - обирає спосіб представлення даних для різних життєвих ситуацій
  4 ІФО 1-1.2-9   - виконує кодування / розкодування повідомлень за запропонованим правилом
  4 ІФО 1.2-13   - представляє якісні дані графічно 
  4 ІФО 1-1.2-14   - вирізняє способи графічного представлення кількісних і якісних характеристик (організаційні діаграми – діаграми і графіки)
  4 ІФО 1-1.2-16   - пропонує різні способи впорядкування об’єктів (за різними властивостями)
  4 ІФО 1-1.3-4   - знаходить помилки у групуванні об’єктів та пояснює їх
  4 ІФО 2-2.4-6   - обирає спосіб та представляє результати індивідуальної або групової роботи
  4 ІФО 3-2.5-5   - отримує та порівнює відгуки на створений інформаційний продукт для вдосконалення проекту
  4 ІФО 4-3.3-1   - добирає спосіб передачі інформації 
  4 ІФО 5-4.2-2 - добирає оптимальні форми подання інформації під час спілкування з людьми з особливими потребами та іншої культури безпосередньо і в мережі