Topic outline

 • General

  У другому класі інформатика є частиною інтегрованого курсу "Я досліджую світ". Для учнів початкової школи розподіл понять за шкільними предметами не є очевидним, і частіше вони сприймають навколишні явища цілісно. Тож введення нового предмету навчання і вивчення має відбуватись на основі вже знайомих структур. Тому в другому класі пропоную розглядати інформатичні теми у прив'язці до тем курсу "Я досліджую світ", і саме за цими великими темами згруповано навчальні ресурси цього курсу. Водночас, можна вибудувати й інші траєкторії, проводячи інші аналогії та орієнтуючись на інші змістові блоки. Варто лише слідкувати за охопленням всіх відповідних результатів навчання освітньої програми. Зверніть увагу, що до багатьох уроків пропонується кілька видів діяльності, з-поміж яких можна обирати ті, які краще підійдуть конкретному класу.


  Цей дистанційний курс призначено здебільшого для вчителів, батьків, інших дорослих, які супроводжують навчання учнів 2 класу. В курсі наведені очікувані результати навчання, презентаційні матеріали, завдання та вправи, проте немає докладних інструкцій щодо їх виконання. Для учня 2 класу буде складно самостійно скористатись цими матеріалами - потрібна підтримка дорослих із налаштуванням відповідних програм, збереженням файлів з результатами роботи, підключенням пристрою до мережі інтернет тощо. 


  В ідеалі учні мали б робити всі онлайнові інтерактивні вправи індивідуально. Але цілком прийнятний варіант, коли це буде фронтальна робота зі спільним обговоренням. Якщо є в кабінеті інтерактивна дошка чи панель - супер, але і просто проектор вирішує цю задачу.
  А от практичні вправи на друкування тексту, створення зображень, роботу з різними програмами - обов'язкова індивідуальна робота учня з ґаджетом. Це може бути планшет, комп'ютер, робота по черзі чи поділ на групи - але точно кожен має власноруч отримати досвід друкування тексту, створення зображень та експериментування з комбінаціями клавіш та пунктами меню.

 • Зміни

  Питання, які поєднують тему "Зміни" курсу "Я досліджую світ" та пропоновані інформатичні теми:

  • Які зміни відбулися? 
  • Які причини змін? 
  • Які зміни залежать від мене, а які не залежать?

  Зокрема, для того, щоб побачити, зафіксувати зміни - потрібно мати опис попереднього і поточного станів. По суті, це означає визначення властивостей та значень властивостей певних об'єктів (вводити цю термінологію - не обов'язково, головне - працювати із сутністю понять). Таким чином, ми говоримо про основні поняття інформатики, спираючись на спостереження змін, які відбуваються навколо та спостерігаються учнями 2 класу (повторюючи те, як же ми сприймаємо інформацію - за допомогою різних органів чуття).

  Також це нагода обговорити події, дії, які приводять до змін - вводячи поняття команд, інструкцій, що є пропедевтикою алгоритмізації та програмування. Можна практикуватись у складанні історій, або визначенні помилкових чи пропущених дій у наданій послідовності, відтворювати зображення за інструкціями тощо.

  Практична частина цього блоку передбачає роботу з клавіатурою, яка, власне, дозволяє змінити порожній аркуш паперу на заповнений текстом. Ми можемо змінити мову введення, надрукувати велику чи малу літеру, але ми не можемо змінити, наприклад, функції кнопок, щоб вони друкували інші літери, ніж на них зображено. Експериментуємо з друкуванням тексту, виправляємо помилки у підготованих текстах, використовуємо клавіатуру і будь-який доступний текстовий редактор для того, щоб фіксувати відповіді на питання, або виконувати інші навчальні завдання.


  * Ви можете зауважити, що в межах першої теми не передбачено типового для інформатики "Інструктажу з безпеки життєдіяльності". Це не означає, що його не потрібно проводити. Безумовно, коли учні вперше потрапляють у кабінет інформатики - слід обговорити правила безпечної поведінки та продуктивної спільної роботи. Проте відводити на це цілий урок - не доцільно. Значно краще повернутись до цього питання дещо пізніше, коли накопичиться певний досвід дотримання і недотримання (будьмо реалістами smile ) цих правил. У такому разі ви зможете не просто встановити наперед визначені правила, а сформувати їх спільно з класом, базуючись на досвіді та реальних ситуаціях.

 • Способи пізнання

  Питання, які поєднують тему "Способи пізнання" курсу "Я досліджую світ" та пропоновані інформатичні теми:

  • Як я сприймаю інформацію?
  • Як я можу дізнатися про події минулого?
  • Що допомагає мені досліджувати?
  • Як відрізнити фантазії / вигадки та реальність?

  Розпочинаємо тему з обговорення того, навіщо людині інформація, і як вона її може отримати. Можна спробувати (в)пізнавати предмети різними органами чуття,  а також за відсутності деяких із них: наприклад навпомацки розпізнати іграшку чи фрукт. Можна спробувати передати інформацію іншій особі (щоб вона її сприйняла) різними способами та кодуваннями. Можна згадати про особливі способи подання інформації для людей з обмеженими можливостями.

  Наступний блок стосується отримання інформації про минуле (наприклад у різноманітних музеях, але не тільки - скористайтесь інтерактивним плакатом). Доречно поговорити про різні способи зберігання інформації (історично, зараз, і, можливо, пофантазувати про майбутні технології). Можна скласти часову шкалу подій, знайти інформацію про події поточного дня у минулому (продемонструвавши ще одне джерело інформації, яке, можливо, було незнайоме раніше - Вікіпедію).

  Цифрові технології загалом - використовуються для роботи з інформацією людьми різних професій та занять. Вони допомагають отримувати, передавати та обробляти інформацію у різних ситуаціях: табло аеропорту, карта місцевості, прогноз погоди, віртуальні бібліотеки моделей тощо. Принагідно можна поміркувати, які обмеження мають ці інформаційні моделі (враховуючи, що на цьому етапі варто зосереджуватись на суті понять, а не термінах).

  Ну і, отримуючи інформацію, варто пам'ятати, що не завжди вона є достовірною, вчасною і т.д.  Можна розглянути кілька прикладів правдивих і неправдивих тверджень (і спільно знайти різні способи позначення істиності), текст з фантазійним описом ромашок, і текст з більш науковим описом берези. Пропонується вправа, у якій учні змінюють повідомлення з хибного на істине. А також поміркувати про те, що деякі повідомлення означають різне для різних людей у різних обставинах. За можливості - розглянути віртуальну модель динозавра, і спільно подумати над її реалістичністю, правдивістю, достовірністю.

 • Територія

  Питання, які поєднують тему "Територія" курсу "Я досліджую світ" та пропоновані інформатичні теми:

  • Чим багатий мій рідний край?
  • За якими ознаками/символами я впізнаю свою територію?
  • Як зберегти кордони вашого простору в стосунках з іншими?

  У цій темі розглядається робота з графічними зображеннями у доступному редакторі (наприклад, Paint, TuxPaint, онлайнових редакторах тощо). Завдання орієнтовані на практичну підтримку питання "Чим багатий мій рідний край?" з розрахунком, що учні можуть створити прості зображення, що ілюструють відповідь на це питання. Залежно від можливостей та доступних ресурсів, це можуть бути прості ілюстрації з графічних примітивів, або розфарбування наданих зображень, або формування колажу з фотографій (наприклад, після відвідання екскурсії). Важливо надати можливість представити свої роботи, позитивно прокоментувати роботи однокласників. Ймовірно, для такої діяльності потрібно більше, ніж один урок.

  Далі йдеться про власний простір та власну територію у цифровому світі загалом та кабінеті інформатики зокрема. Робоче місце варто облаштовувати зручно та безпечно. І якщо до цього часу ми користувались "зовнішніми" правилами, то зараз можна обговорити їх доцільність та, можливо, доповнити чи внести корективи. Якщо для виконання завдання використовуються додаткові пристрої - смартфони, планшети - доречно обговорити правила безпечного користування ними.

  І остання частина цієї теми стосується нашого віртуального образу в цифровому світі і можливостях створення власного аватару. Наведено кілька посилань, за якими можна побудувати свій аватар, тобто створити зображення за шаблоном. Слід обговорити області застосування таких аватарів, їхні переваги й недоліки, можливості для збережння власних кордонів у стосунках з іншими.

 • Спільнота

  Питання, які поєднують тему "Спільнота" курсу "Я досліджую світ" та пропоновані інформатичні теми:

  • Що може об’єднати спільноту?
  • Чи може існувати спільнота без правил і законів? Як залишитися собою серед інших у спільноті?
  • Які небезпеки можуть бути у спільноті?

  Наприкінці попередньої теми розпочали обговорення віртуального образу власної присутності в мережі інтернет. У цій темі продовжуємо цю розмову, звертаючи увагу на важливість дотримання приватності та конфіденційності онлайн. Пропонуємо виконати вправи, які допомагають розрізнити приватну та публічну інформацію.

  Спільнота, зокрема в інтернеті, чи в інших ситуаціях - об'єднує за певними правилами та закономірностями. Тому пропонуються вправи з визначення назв для груп об'єктів (об'єднуючи їх за спільними властивостями чи ознаками),  а також експерименти зі зміною значень властивостей об'єктів (реальних чи їх цифрових аналогів).

  Правила функціонування спільноти - це те, що дозволяє всім разом працювати для спільного результату. Завдяки тому, що інтернет, як глобальна мережа, працює завдяки спільним правилам - ми можемо користуватись його перевагами. До появи інтернету люди користувались іншими засобами для передавання повідомлень, але зараз - це невід'ємна частина нашого життя. Вправою до цієї теми є спільна робота над завданням, яка має продемонструвати доцільність саме командного підходу до вирішення задач. Ну і, безумовно, слід обговорити питання безпечної поведінки в інтернеті. Зверніть увагу, що хоча в презентації показаний браузер Mozilla Firefox, очевидно, що можна і потрібно його змінити на той, яким учні безпосередньо будуть користуватись на уроках або поза ними.

 • Цінності

  Питання, які поєднують тему "Цінності" курсу "Я досліджую світ" та пропоновані інформатичні теми:

  • Що для тебе найдорожче? Що найдорожче у світі?
  • Що цінного ти можеш привнести у спільну справу?
  • Чи можу я створювати цінності?

  Продовжуючи розмову про засади безпечної поведінки онлайн, можна перейти до обговорення принципів безпечного користування пристроями загалом. У контексті обмеження екранного часу варто наголосити на тому, що важливо правильно розставляти пріоритети, надаючи перевагу побудові стосунків та емоційному зв'язку з близькими.

  Наступний урок присвячено важливості поняття авторського права і його дотримання при пошуку інформації в мережі інтернет. Не варто акцентувати увагу на формальних визначеннях, краще поговорити про те, як у сучасному (цифровому зокрема) світі легко бути в ролі споживача і автора. Про те, що добре мати доступ до картинок в Інтернеті (чому?), і про те, що коли це твоя картинка - приємно, щоб всі знали, що це - твоє, бачили твоє ім'я.

  На цьому етапі учням не обов'язково здійснювати повністю самостійний пошук - можна скористатись допоміжними адаптованими сервісами, наприклад https://cse.google.com/cse/publicurl?cx=003775826745451813434:unn9ovkmlze Розглянувши фото-словник (на жаль, лише англомовна версія, якщо знайдете щось аналогічне українською - дайте знати!) пропонуємо учням створити власні записи для такого словника, виконавши пошук потрібних ресурсів. Важливо вказати джерела, якщо використовуються дані з інтернету. При збереженні зображень на комп'ютер - варто попередньо підготувати відповідні папки у доступних місцях (наприклад, на Робочому столі чи у папці Завантаження), щоб спростити процес збереження для учня. 

  Продовжуючи роботу із зображеннями, працюємо у доступному графічному редакторі - створюючи зображення з графічних примітивів. Варто звернути увагу на можливі налаштування інструментів, кольорової палітри - поглиблюючи обізнаність та вміння учнів.

 • Хочу-можу-треба

  Питання, які поєднують тему "Хочу-можу-треба" курсу "Я досліджую світ" та пропоновані інформатичні теми:

  • Чи є різниця між мрією і бажанням?
  • Що потрібно, щоб здійснювати бажання?
  • Чому не можна жити без правил?

  Продовжуємо роботу зі створення графічних зображень, і, для прикладу, пропоную намалювати морозиво - бо його досить легко малювати (відео-інструкції не для точного відтворення, а радше - для натхнення), воно буває досить різноманітне, ну і воно часто належить до переліку бажань дітей smile Звичайно, можна обрати й інший об'єкт побажань і малювати його. Важливо звернути увагу на інструменти виділення, копіювання, вставлення, встановлення прозорого тла, додавання текстових написів - ті інструменти, які допомагають створювати якісніші зображення, аніж довільне малювання "від руки". При виконання цієї роботи слід наголосити на критерії, що цифри мають бути створені інструментом Текст, а не намальовані Олівцем. Мені виглядає, що годинник добре підтримує тему того, що потрібно для виконання бажань. Але якщо маєте іншу ідею (яка комбінує зображення та текст) - будь ласка, замінюйте.

  Наступним блоком є робота з текстом - у текстовому редакторі або спеціалізованій програмі для читання текстів, з метою отримання чи поглиблення навиків виділення тексту, встановлення позначок-закладок, роботи з меню та кнопками керування тощо.

  І останній важливий блок - розмова про цифровий слід, який залишає наша онлайн-присутність. Повторюємо вже знайому тему щодо приватної та особистої інформації з увагою до того, що одного разу поширена інформація залишається, як слід, який не можна видалити (відео з українськими субтитрами). У вправі з котиком та жирафом потрібно розглянути інформаційні картки і обговорити (в групах, а потім разом) що ми дізнались про цих персонажів, який вони залишили цифровий слід, і поговорити про власний.

  Звертаю також увагу, що на початку лютого відбувається день безпечного Інтернету, можливо Ви знайдете діяльності, які зацікавлять. Зокрема, симпатичні вправи є у посібнику: https://lib.imzo.gov.ua/bitstream/handle/123456789/837/PRESS.pdf

 • Ідеї-винаходи-відкриття

  Питання, які поєднують тему "Ідеї-винаходи-відкриття" курсу "Я досліджую світ" та пропоновані інформатичні теми:

  • Для чого людина робить винаходи? Які винаходи можуть покращити життя мого класу?
  • Яку небезпеку можуть нести винаходи та відкриття?
  • Кому належать винаходи? Чи можу я бути винахідником?

  До першого проблемного питання пропоную учням помріяти та спробувати згенерувати ідеї щодо себе, своїх ближніх та дальніх спільнот, і цифрової в тому числі. Можна переглянути відео, щоб дізнатись, як бачать майбутнє технологій в ролику і порівняти зі своїми найсміливішими мріями. Варто проаналізувати ті технології, які є зараз, і які були раніше (учні могли їх бачити в школі/вдома, з розповідей батьків/дідусів/бабусь). Можна спробувати створити власного робота, із заготовки чи самостійно.

  До другого питання пропоную поговорити про ризики технологічного сміття і його утилізацію, і спробувати дати нове життя, наприклад, компакт-диску. В мережі багато поробок на цю тему, я обрала кольорового ловця снів smile

  І третє питання щодо власного винахідництва. Пригадуємо поняття авторства і важливості його дотримання, говоримо про процес творення від проблеми-ідеї до втілення та вдосконалення. Також пропоную створити чарівну паличку. І нехай вона вже допомагає творити інші винаходи ;) За підсумком варто заповнити таблицю і порахувати вартість виробу. Варто врахувати, що покупка деяких матеріалів гуртом значно здешевлює продукт (а дещо й неможливо придбати для створення лише одного екземпляру). 

 • Рух і час

  Питання, які поєднують тему "Рух і час" курсу "Я досліджую світ" та пропоновані інформатичні теми:

  • Як пов’язані рухи та життя людини?
  • Що змушує рухатись персонажів гри?
  • Які команди можна використати для руху?

  Перша основна діяльність цієї теми - розкласти (декомпонувати) складну послідовність рухів та навчити їй партнера. У презентації є відео пальчикового танцю, але не важливо, які саме це будуть рухи. Наприклад, за лінком https://studio.code.org/s/dance/stage/1/puzzle/13 знаходиться проект цьогорічної Години коду, присвячений власне танцям - його не потрібно програмувати, досить запустити і "підглянути" рухи, та й мелодії, які подобаються нинішнім школярикам.

  Друга ключова діяльність - скласти та реалізувати власні алгоритми руху виконавця, наприклад у https://studio.code.org/s/course1/stage/8/puzzle/1

  Якщо швидко впорались, то https://studio.code.org/s/course1/stage/10/puzzle/1

  І третя ключова діяльність - попрацювати роботом BeeBot. В ідеалі було би мати таких роботів у класі, але якщо немає, то досить попрацювати з його моделлю https://scratch.mit.edu/projects/298678985/

  Учням тут потрібно укладати послідовність команд, щоб бджілка дісталась до різних континентів або тваринок. Спочатку стрілочками складаємо програму, а кнопка Go її запускає. При потребі - починаємо заново. Можна організовувати групову роботу, робити "навколосвітні подорожі", рахувати пройдений шлях і т.д.


  Переходом до наступної теми може бути мультфільм "Навігатор": 

 • Все пов'язано з усім

  Питання, які поєднують тему "Все пов'язано з усім" курсу "Я досліджую світ" та пропоновані інформатичні теми:

  • Чи можуть від однієї людини залежати зміни у суспільстві /природі?
  • Чи потрібна природа для техніки?
  • Як я можу вплинути на своє майбутнє?

  Нещодавно був день Землі, що дуже нам підходить - досліджуємо те, що називається дудли, зокрема про дні Землі, дивимось відео, розмовляємо про це. Раз питання "Чи можуть від однієї людини залежати зміни у суспільстві /природі?", то підписуємо малюнок, що зображає правила сортування сміття (робота з інструментом Текст графічного редактора).

  Друге питання "Чи потрібна природа для техніки?" стосується електроенергії, зокрема відновлюваних її джерел. У GCompris є симпатична модель, якою можна скористатись. Ну і раз говоримо про електроенергію, прилади, які її споживають - заодно говоримо про те що відбувається при включенні комп'ютера (завантаження операційної системи і все таке).

  І остання частинка "Як я можу вплинути на своє майбутнє?" - з інформатики це об'єкти, властивості, групи об'єктів. Підказка щодо планет - це про органи чуття ;) але правильних відповідей насправді безліч ;)

  А ще - їжа, сезонні овочі та фрукти і плавний перехід до заповнення таблиці (або намалювати - як вийде) планами на літо.