Topic Name Description
URL Електронні версії підручників
File Роздатковий листок
URL Заготовка звіту уроку інформатики
Програмне забезпечення та інформаційна безпека Page Класифікація програмного забезпечення
Page Операційні системи, їхні різновиди. Драйвери
Page Налаштування та підтримка роботи операційної системи
Page Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення
Page Встановлення Windows7 - інтерактивна демонстрація
Page Стиснення та архівування даних
Folder Файли для архівування
Page Резервне копіювання даних
Page Шкідливе програмне забезпечення та боротьба з ним
Page Антивірусні та антишпигунські програми, їх налаштування
Page Основні дії для захисту від шкідливого програмного забезпечення
Page Загрози безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах
Page Інтелектуальна власність та авторське право
Page Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи
Алгоритми та програми URL Звіт про заняття з програмування
Page Середовище програмування на Python
Page Ресурси для повторення
Page Списки у Python

Списки у Python

Page Найбільший елемент
Page Елементи та їх номери
Page Цифри і числа
Page Зміна порядку елементів
Page Сортування. Функції та методи
Page Рядки
Page Методи роботи з рядками
Page Функції
Page Перший ігровий проект ("Прибульці")
Page Події в ігровому середовищі. Гра "Космічні атаки"
Page Гра "Арканоід"
Page Гра "Маріо"
Page Гра "Пакмен"
Page Гра "Перегони"
Опрацювання табличних даних Page Електронна таблиця як засіб подання відомостей про однотипні об’єкти
Page Умовне форматування
Page Абсолютні та мішані посилання
Page Логічні, математичні та статистичні функції
Page Діаграми
Page Прості та розширені фільтри
Page Сортування
Page Обчислення підсумків
Page Розв’язування задач засобами табличного процесора
Page Експорт та імпорт електронних таблиць
Page Підготовка наборів даних для перевірки твердження/гіпотези
Бази даних. Системи керування базами даних Page Поняття та призначення баз даних
Page Подання даних у багатотабличних БД та в електронних таблицях
Page Фільтрація та сортування даних у таблицях
Page Автоматизоване створення запитів у базі даних
Page Переваги використання баз даних в інформаційних системах
3D-графіка Page Програмні засоби 3D графіки та моделювання
Page Тривимірна графіка. Принципи тривимірної навігації
Page Додавання тривимірних примітивів
Page Операції з 3-D об’єктами
URL https://www.kidscodecs.com/sketchup-art-museum-1/