Очікувані результати заняття

Після цього заняття потрібно вміти:

  • Називати основні логічні, математичні та статистичні функції та пояснювати їх призначення.


Презентація до заняття


Перевірка

Ви вмієте називати основні логічні, математичні та статистичні функції та пояснювати їх призначення? 

Так

Ні


Last modified: Monday, 5 October 2020, 3:12 AM