Очікувані результати заняття

Після цього заняття потрібно вміти:

  • Пояснювати відмінність між посиланнями різних типів. 
  • Використовувати посилання різних типів для опрацювання рядів даних.


Презентація до заняття


Перевірка

Ви вмієте: 

  • пояснювати відмінність між посиланнями різних типів, 
  • використовувати посилання різних типів для опрацювання рядів даних?

Так

Ні


Last modified: Monday, 5 October 2020, 3:12 AM