Очікувані результати заняття

Після цього заняття потрібно вміти:

  • Добирати і застосовувати доцільну функцію або засіб табличного процесора для розв’язання певної задачі. 
  • Розв’язувати задачі, що вимагають обчислення проміжних і загальних підсумків.


Презентація до заняттяПеревірка

Ви вмієте: 

  • добирати і застосовувати доцільну функцію або засіб табличного процесора для розв’язання певної задачі, 
  • розв’язувати задачі, що вимагають обчислення проміжних і загальних підсумків?

Так

Ні


Last modified: Monday, 5 October 2020, 3:13 AM