Символьний рядок - це послідовність символів, що розміщені поряд у пам'яті. 

Тип даних string 

s="Мама мила раму” 

Довжина рядка - len (s) 

Можна звернутись до символу рядка через його індекс (з нуля) 

print(s[1])        

Результат: а 

print(s[-1])        

Результат: у


У Python рядки НЕЗМІННІ

Натомість рядки можна об'єднати

s1 = "Привіт"

s2 = «світ"

s = s1 + ", " + s2 + "! "             

Результат: Привіт, світ!

Обітнути

s = "0123456789"

s1 = s[3:8]                                 

Результат: 34567

Обернути

s1 = s[::-1]                               

Результат: 9876543210

 

Задача 1. Визначити, чи рядок є паліндромом


Задача 2. Порахувати скільки літер залишилось на своїх місцях при обертанні порядку літер


Букви як окремі символи
ord('a')
Код букви 

chr(97) Буква за кодом


 

Задача 3. Надрукувати алфавіт


Задача 4. Записати всі літери, з яких складається слово в порядку алфавіту


Задача 5. Чи можна з літер першого слова скласти друге?


Задача 6. Надрукувати слово з діагональним зміщенням

123


Задача 7. Задача «Голосні»

Порахувати кількість голосних літер у рядку 

Викреслити голосні літери (сформувати рядок без голосних) 

Подвоїти голосні літери слова

Розв'язки самостійних задач:
slovo=input("Введіть слово ")
spysok=[]
k=0
for bukva in slovo:
  print(' '*k, end="")
  k=k+1
  print(bukva)

=======================
s=input("Введіть слово")
golosni=["а","о","у","и","е","і"]
k=0
for bukva in s:
  if bukva in golosni:
    k=k+1
print("Голосних у рядку=",k)

news=""
for bukva in s:
  if bukva not in golosni:
    news=news+bukva
print(news)

news=""
for bukva in s:
  if bukva in golosni:
    print(bukva, end="")
  print(bukva, end="")


Задача 8. Підбір паролю. У програмі записано пароль. Підібрати пароль, виконавши посимвольний перебір

https://howsecureismypassword.net/

Last modified: Monday, 5 October 2020, 3:11 AM