Очікувані результати заняття

Після цього заняття потрібно вміти:

  • Добирати і застосовувати доцільну функцію або засіб табличного процесора для розв’язання певної задачі.
  • Розв’язувати задачі, що вимагають застосовування простих та розширених фільтрів для відбору об’єктів.


Презентація до заняття


Перевірка

Ви вмієте:

  • добирати і застосовувати доцільну функцію або засіб табличного процесора для розв’язання певної задачі,
  • розв’язувати задачі, що вимагають застосовування простих та розширених фільтрів для відбору об’єктів? 

Так

Ні


Last modified: Monday, 5 October 2020, 3:13 AM