Переведення регістрів

s = "aAbBcC" 

s1 = s.upper()       "AABBCC" 

s2 = s.lower()        "aabbcc" 

Перевірка наявності цифр 

s = "abc" 

print ( s.isdigit() )      False 

s1 = "123" 

print ( s1.isdigit() )    True

Перевірка входження, починаючи із символа 0

s = "Тут був Вася."

n = s.find ( "у",0 ) n = 1

Пошук з кінця

s = "Тут був Вася."

n = s.rfind ( "у" ) n = 5

Рядок можна перетворити на список слів

slova=message.split()

 

Задача 1. Визначити кількість великих та малих літер у рядку


Задача 2. Перевірка емейлу


Задача 3. З клавіатури вводиться рядок: прізвище, ім'я, по батькові. Перетворити на рядок ім'я, по батькові, прізвище


Задача 4. Викреслити всі повтори літер слова


Задача 5. Викреслити зі слова А всі літери, які містяться у слові Б

Last modified: Sunday, 12 July 2020, 12:02 PM