Topic Name Description
URL Підручники Інформатика (рівень стандарту)
URL «Інформатика (рівень стандарту)» підручники для 10 (11) класу
Інформаційні технології в суспільстві Page Інформаційні системи у сучасному суспільстві
Page Інформаційна безпека. Загрози при роботі в Інтернеті і їх уникнення
Page Навчання в Інтернеті. Професії майбутнього
Page Системи електронного врядування
Page Штучний інтелект, інтернет речей, Smart-технології
URL Електронний зошит-конспект теми "Штучний інтелект" (власна копія)
Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних Page Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. Комп'ютерний експеримент
Page Основи статистичного аналізу даних
Page Пошук та збір наборів даних. Соціальні аспекти масштабного аналізу даних
Page Розв’язування рівнянь
Page Розв’язування систем рівнянь, оптимізаційних задач
Page Програмні засоби для складних обчислень, аналізу даних та фінансових розрахунків
Page Візуалізація рядів і трендів даних
Page Інфографіка
Системи керування базами даних Page Поняття бази даних і систем керування базами даних, їх призначення

Основи баз даних

Page Модель «сутність-зв’язок» предметної області

Модель "сутність-зв'язок"

Page Реляційні бази даних, їхні об’єкти. Ключі й зовнішні ключі

Створення таблиць у СКБД

Page Створення та відкриття бази даних

Створення зв'язків між таблицями

Page Впорядкування, пошук і фільтрування даних

Інтерфейс користувача бази даних

Page Запити на вибірку даних

Вибирання даних

Page Створення звітів за однією та кількома таблицями

Групування та звіти

Мультимедійні та гіпертекстові документи Page Технології опрацювання мультимедійних даних
Page Проектування та створення об'єктів мультимедіа
Page Системи керування вмістом для веб-ресурсів (Технологія WordPress)
Page Створення та адміністрування сайту
Page Поняття про мову розмічання гіпертекстового документа
Page Гіпертекстові, графічні, анімаційні та мультимедійні елементи на веб-сторінках
Page Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці
Page Поняття пошукової оптимізації та просування веб-сайтів
Page Роль електронних медійних засобів в житті людини