Assignments

Topic Assignments Due date Submission Grade
Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних Завдання. Комп'ютерний експеримент -
Завдання. Статистичний аналіз та візуалізація -
Морський бій -
Малюнки з графіків -
Завдання. Розв’язування рівнянь -
Завдання. Розв’язування систем рівнянь -
Завдання. Розв’язування оптимізаційних задач -
Часова діаграма -
Динамічні написи на діаграмах -
Завдання. Візуалізація рядів і трендів даних -
Завдання. Інфографіка -
Системи керування базами даних Завдання. Модель "сутність-зв'язок" -
Завдання Таблиці та зв'язки бази даних "Школа" -
Завдання Запити і звіти бази даних "Школа" -
Мультимедійні та гіпертекстові документи Завдання. Проектування та створення об'єктів мультимедіа -
Завдання. Створення і адміністрування сайту -
Завдання. Мультимедія на веб-сторінках -
Завдання. Пошукова оптимізація та просування веб-сайтів -