Topic Name Description
URL Підручники "Я досліджую світ" (з матеріалами з інформатики)
Інтернет. Інформація Page Мережі та Інтернет
Page Поняття веб-сторінки, її адреси
Page Навігація. Зберігання інформації
Page Дії з інформацією
Page Роль інформації в житті людини
Page Види інформації за способом подання
Page Перетворення інформації з одного виду в інший
Алгоритм. Моделі Page План дій. Поняття алгоритму. Алгоритми і виконавці
Page Логічне слідування
Page Пошук пропущених дій в знайомій послідовності
Page Істинні й хибні висловлювання
Page Середовища програмування для дітей
Page Віртуальні бібліотеки, довідники, енциклопедії, словники, помічники
Пошуки і знахідки. Цифрові пристрої Page Ключові слова для пошуку
Page Авторське право та Інтернет
Page Порівняння текстів з оманливою та правдивою інформацію
Page Цифрові пристрої у сучасному світі
Page Програми та онлайн середовища для роботи з даними
Page Віртуальна та доповнена реальність
Текст та графіка. Презентування для спільноти Page Основні команди редагування
Page Доповнення текстів зображеннями
Page Таблиці в тексті: орієнтування в клітинках. Доповнення таблиць
Page Створення зображень з геометричних фігур
Page Доповнення малюнка підписом чи коментарем
Page Переміщення текстових вікон/полів та зображень
Page Доповідач/доповідачка та презентація. Культура презентування
Page Доповнення слайдів текстом, зображенням, схемою
Page Етапи створення презентації