Очікувані результати навчання

- визначає групи об’єктів за їх властивостями, дає їм назви [4 ІФО 1-1.3-2];

- групує об’єкти (та/ або повідомлення, предмети, елементи тощо) за заданими чи самостійно визначеними ознаками [4 ІФО 1-1.3-3];

Проблемні питання

Де зберігається Інтернет? 

Як зберігається інформація на комп'ютері?

Презентація

 Вправа

https://www.mozaweb.com/uk/Extra-3D_sceni-Evolyuciya_nosiyiv_zberezhennya_informaciyi-146843 - Еволюція носіїв збереження інформації

Last modified: Thursday, 17 September 2020, 1:37 AM