Очікувані результати навчання

- наводить приклади інформаційних процесів у близькому для себе середовищі та описує їх сутність [4 ІФО 1-1.1-1];

- визначає учасників інформаційних процесів та описує їхню інформаційну взаємодію [4 ІФО 1-1.1-2];


Проблемні питання

Яка інформація була в минулому? 

Як передати інформацію в майбутнє?


ПрезентаціяВправи

http://learningapps.org/display?v=puvz08t6a (З'єднай пари об'єктів)

http://LearningApps.org/display?v=pvq3qvmga16 (Групи об'єктів)

http://LearningApps.org/display?v=pyhthub9j16 (Відповідність: слова, характеристики, органи чуття)

https://wodb.ca/ - Знайдіть зайвий з-поміж поданих у групі об'єктів та обґрунтуйте свою позицію

Ми повторюємо поняття інформації та її ролі у житті людини, знайомимось із пристосуваннями, які існували для роботи з інформацією раніше і тепер. Про події минулого і те, яким чином ми отримуємо інформацію про них, ми згадували у 2 класі в темі "Способи пізнання", можна повернутись до тих діяльностей, які, з певних причин, були не охоплені минулого року.

Last modified: Thursday, 17 September 2020, 1:37 AM