Topic Name Description
Page Підручники та посібники
File Роздатковий листок
URL Заготовка звіту уроку інформатики
Кодування даних та апаратне забезпечення Page Опрацювання даних як інформаційний процес. Системи числення
Page Кодування текстових даних. Таблиці кодів символів
Page Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Кодування числових та графічних даних
Folder Кодування зображень

Визначте, які зображення закодовано (спочатку записана кількість точок білого кольору, потім чорного, далі знову білого, знову чорного і т.д.)

Page Додаткова інформація. QR-коди

QR-коди

Page Персональний комп'ютер, його основні складові
Page Визначення технічних характеристик комп'ютера і апаратних складових. Конфігурація комп'ютера під потребу
Page Історія (та майбутнє) обчислювальних та комп'ютерних пристроїв
Page Види сучасних комп’ютерів та їх застосування
File Аркуш самооцінювання теми "Кодування даних та апаратне забезпечення"
Алгоритми та програми Page Скласти алгоритм "Бутерброд"
Page Розвивайте острів
URL Звіт про заняття з програмування
Page Навіщо вивчати саме Python

Навіщо вивчати саме Python

Page Середовище програмування. Hello World
Page Введення та виведення даних

Введення та виведення даних

Page Задачі на обчислення

Задачі на обчислення

Page Рахуємо години
Page Штани та Робінзони (команда умови)

Штани та Робінзони

Page Ділитись - справедливо!
Page Розклад числа
Page Складні умови (and or not)

Складні умови

Page Задачі з вкладеними умовними операторами
Задачі з вкладеними умовними операторами
Page Обмін даними
Page Ліфт
Page Рахуємо дні
Page Команда циклу (for)
Page Цикли - перебори
Page Випадкові числа

Випадкові числа

Page Цикли з умовами

Цикли з умовами

Page Задачі. Цикли
Page Графічні побудови. tkinter

Графічні побудови. tkinter

Page Узори

Побудова узору передбачає використання циклу, в якому буде малюватись елемент цього узору.

Page Циклічні побудови
Page Масштабування фігур
Page Модуль EasyGUI для графічного інтерфейсу користувача

EasyGUI - проста бібліотека графічного інтерфейсу

Page Проект "Піца" (EasyGUI)
Page Проект "Ремонт" (EasyGUI)
Page Проект "Кава" (EasyGUI)
URL "Завершення" Python
File Аркуш самооцінювання теми "Комп’ютерне моделювання. Алгоритмізація"
Опрацювання текстових даних Page Створення і форматування списків, таблиць, колонок
Page Структура документа
Page Спільна робота з документами
Page Поняття комп’ютерної публікації. Види публікацій. Структура публікації
File Аркуш самооцінювання теми "Опрацювання текстових документів"
Page Професії в ІТ
URL ПРОГРАМА ЗАНЯТЬ "БЕСІДИ ПРО КАР'ЄРУ"
File Твоє майбутнє в ІТ (карта професій)
File Дівчата можуть усе (комікс)
Створення та публікація веб-ресурсів Page Види веб-сайтів, способи їх створення
Page Створення сайту на платформі Google-сайти
Page Основи HTML
Page Принципи ергономічного дизайну
Page Веб 2.0 і соціальні сервіси. Соціальні мережі. Онлайнові спільноти
Page Соціальні мережі
File Аркуш самооцінювання теми "Створення та публікація веб-ресурсів"
Page Знайомтесь, мозок!
Page Ефективне навчання
Опрацювання мультимедійних об'єктів Page Створення, відтворення і сприйняття людиною мультимедійних об’єктів
Page Створення сценарію відео-ролика
Page Створення та редагування відеокліпів, додавання звукових ефектів та мовного супроводу
Page Створення та підбір відео-кліпів за сценарієм
Page Технології мультимедія та їх розвиток. Розміщення та просування відео на YouTube
File Аркуш самооцінювання теми "Створення й опрацювання мультимедійних об’єктів"
Page Цифрове громадянство