Очікувані результати заняття

Після цього заняття потрібно вміти:

  • Описувати процес обробки даних комп'ютерними пристроями
  • Розуміти поняття двійкового коду, називає одиниці вимірювання його довжини та пояснювати їх співвідношення.


Відео-уроки
Презентація до заняття

Дані Великого адронного колайдера та їх розподілена обробкаВправи

Для виконання обчислень пригадайте значення степенів числа 2:


Гра Двійкова система від Cisco https://learningcontent.cisco.com/games/binary/index.html


1) Римські числа

http://LearningApps.org/watch?v=ph3x1aonk

2) Двійкові числа

http://LearningApps.org/watch?v=pwdbv4bjj

3) Переведення чисел

http://LearningApps.org/watch?v=p5kgsq1b5


Перевірка

Ви вмієте:

  • описувати процес обробки даних комп'ютерними пристроями
  • пояснити поняття двійкового коду, назвати одиниці вимірювання його довжини та пояснити їх співвідношення?

Так

Ні


Last modified: Thursday, 9 September 2021, 1:21 AM