Очікувані результати заняття

Після цього заняття потрібно вміти:

  • Дотримуватися правил ергономічного розміщення матеріалів на веб-сторінці


Говорячи про веб-дизайн, очевидно, що цей термін і поняття складається з двох частин: веб – те, що пов’язане із мережею та гіпертекстом, та дизайн – те, що стосується графічного оформлення та зовнішнього вигляду сторінок. Власне, поговоримо про цю другу складову веб-дизайну.


Основи дизайну

У традиційному дизайні основними засобами є: точка, лінія, фактура, текстура, колір, форма, пропорція.

Точка – це базовий елемент, котрий не має вимірів і характеризується місцем розташування. Сама собою точка може слугувати хорошим розділювальним елементом, а при поєднанні кількох точок формується лінія. 

Лінія – це фігура, що створюється рухом точки і характеризується напрямком, розміром та їх змінами. Лінії створюють обриси та форми. Вони також використовуються для створення перспективи, а домінантні лінії створюють відчуття єдності композиції. Крім того, лінії можуть поєднуватись для створення текстури, густини чи об’єму.

Текстура – характер поверхні певного об’єкта, зумовлений його внутрішньою будовою, структурою, об’єктивними фізичними властивостями (дерево, метал, скло, тканина тощо). Текстура стосується як візуальних, так і тактильних властивостей об’єкта і найчастіше позначає матеріал, з якого виготовлено певний об’єкт. 

Форма – це зовнішні обриси, вигляд, контур об’єкта. Форми бувають природні, геометричні та абстрактні. Три базових геометричних фігури – це коло, прямокутник (квадрат) та трикутник.  

Колір – властивість тіл викликати певне зорове відчуття відповідно до спектрального складу та інтенсивності видимого випромінювання, яке ними відбивається чи поглинається. Основні параметри кольору – тон, насиченість та ясність. Тон визначається спектральним складом світла, насиченість – кількістю сірого тону, а ясність – яскравістю.

Пропорція – це зв'язок складових в межах одного цілого. 


Ці базові елементи повинні бути творчо поєднані між собою, ґрунтуючись на основних принципах композиції: симетрії, асиметрії, балансу, ритму, контрасту.

Композиція – це з’єднання різних частин (елементів) у єдине ціле творіння відповідно до певної ідеї. Елементи художнього твору повинні перебувати у гармонійній єдності. Гармонія – співмірність всіх частин цілого. Композиція є показником художньої культури дизайнера, його почуття міри та стилю.

Симетрія – таке розташування об’єктів, за якого вони розміщуються майже дзеркально відносно центральної осі художнього твору (у нашому випадку веб-сторінки). Симетричні композиції характеризуються статичністю, стійкістю, ліва і права частина зображення є врівноваженими. Порушення симетрії створює відчуття неспокою, динаміки, складності.


Баланс – стан, за якого всі елементи урівноважені між собою. Рівновага викликає відчуття спокою та впевненості.


Ритм – чергування різних  елементів, яке додає композиції чіткість, стрункість, особливу виразність, динамічність.


Контраст – різка відмінність елементів композиції, наприклад, протиставлення темного і світлого, високого та низького, легкого та важкого, тонкого та товстого, ліній та плям.
Ці загальні принципи дизайну використовуються для створення ерногомічних інтерфейсів.

Ергономіка (від гр. ergon робота та nomos закон) – наука, яка вивчає робочі процеси з метою створення оптимальних умов праці, що сприяє підвищенню її продуктивності, а також забезпечує необхідні умови та зберігає сили, здоров’я та працездатність людини. Близьким до цього поняття є юзабіліті - зручність користування певним ресурсом.

Проблема створення ергономічного інтерфейсу виникла задовго до появи перших комп'ютерів. Вже перші рукописні, а потім і друкарські книги вимагали подання інформації у певній формі, яка б сприяла тому, щоб книга успішно виконувала свою основну функцію - носія інформації. Саме тоді були сформульовані основні і, як виявилося пізніше, універсальні правила створення ергономічного інтерфейсу, тобто посередника між різними носіями інформації і людиною.

Ергономічний інтерфейс повинен враховувати те, у якому порядку людина розглядає веб-сторінку, психофізіологію кольорів, ефективне використання простору сторінки та зручну навігацію. Інтерфейс повинен бути непомітним доти, поки користувач звертає свою свідому увагу на змістовну частину, а не на спосіб її подання. 

Відстеження погляду користувача при відвідуванні веб-сторінки показує, наскільки довше погляд затримується на елементах, що вагомі з функціональної точки зору: меню, кнопки; а також на змістових об'єктах: назви, заголовки.


Серед веб-сайтів проводяться конкурси для визначення переможців у різних категоріях – найкращий, найпопулярніший сайт місяця, року, певної категорії. Серед найвагоміших можна відзначити конкурс Webby Awards (http://www.webbyawards.com/), який діє є 1996 року і щороку відзначає переможців за рішенням журі та голосуванням користувачів. Є й протилежність: сайти, що претендують на звання найгірших сайтів у світі: http://www.angelfire.com/super/badwebs/ та http://www.theworldsworstwebsiteever.com/

Існує своєрідна мода на елементи та стилі дизайну, зокрема останнім часом популярним і загальноприйнятим є матеріальний (material) або плоский дизайн (flat). Готуються спеціальні довідники з порадами для дизайнерів, котрі полегшують проектування інтерфейсів у вибраному стилі - наприклад Material Design від Google  http://www.google.com/design/spec/material-design/introduction.html 


Макет сторінки

Першим поняттям дизайну сторінки є її макет, тобто кількість та вигляд змістових блоків, котрі утворюють сторінку. Деякі елементи повинні розміщуватись на усіх сторінках сайту: наприклад шапка сторінки із назвою сайту і контактними даними, область меню з навігаційною панеллю, можливо додаткові області для введення облікових даних чи іншої інформації. Ці панелі зазвичай мають фіксоване розміщення нагорі та/або ліворуч на сторінці. 


За результатами досліджень саме ці області сторінки користувачі розглядають в першу чергу, очікуючи побачити там інформацію про назву сторінки та навігаційні елементи. Макет сайту сьогодні зазвичай передбачає дво- чи три-колонкову верстку.


У дизайні існує одне універсальне правило, котре називається золотим перетином: відрізок ділиться на дві частини, причому більша частина відноситься до меншої з таким же відношенням, як весь відрізок до більшої частини. Вважається, що це співвідношення (1,61 або приблизно третина до двох третин) є оптимальним для естетичного сприйняття і його можна зустріти у багатьох природних об’єктах, в архітектурі та величезній кількості графічних об’єктів, зокрема у веб-дизайні.


Розробляючи макет сторінки, слід пам'ятати про те, що веб-сайт будуть переглядати на різноманітних пристроях з різними параметрами екрану. У зв'язку з цим виділяється кілька підходів до дизайну, що може пристосовуватись до різних розмірів вікна: це фіксований (fixed), гнучкий (fluid) та адаптивний (responsive).


Фіксований передбачає задавання розмірів елементів у пікселях, гнучкий - у відсотках, а адаптивний застосовує додаткову перевірку ширини вікна для визначення ширини елементів. Так, залежно від ситуації, на сторінці можуть приховуватись окремі елементи, виводитись у різному порядку тощо. Зверніть увагу: на екрані мобільного пристрою спочатку йде меню., тоді назва сайту (логотип без ілюстрації), текст статті на всю ширину вікна, та ілюстрації. На планшеті ця ж сторінка виглядає дещо інакше: меню розміщене у лівому стовпці, під ілюстрованим логотипом. На екрані комп'ютера меню переміщене в область над текстом.


Перевірка

Ви вмієте: дотримуватися правил ергономічного розміщення матеріалів на веб-сторінці?

Так

Ні


Last modified: Saturday, 18 September 2021, 8:20 AM