Очікувані результати навчання

2 ІФО 2-2.2-3 - укладає план дій для виконавця із точними та однозначними вказівками;

2 ІФО 2-2.2-4 - формулює очікуваний результат;

2 ІФО 2-2.2-5 - змінює послідовності дій для отримання іншого результату;

2 ІФО 2-2.3-3 - виокремлює у складному завданні прості завдання, пропонує порядок їхнього розв’язування;


Презентація


Вправи

https://studio.code.org/s/course1/stage/8/puzzle/1

https://studio.code.org/s/course1/stage/10/puzzle/1

Остання зміна: Четвер 17 вересня 2020 12:14 PM