Очікувані результати навчання

2 ІФО 2-2.1-1 - встановлює логічну послідовність подій або дій;

2 ІФО 2-2.1-2 - переказує послідовність подій та дій (у тексті, явищах тощо);

2 ІФО 2-2.1-3 - оцінює ризик порушення послідовності дій (наприклад, під час переходу дороги на перехресті)

2 ІФО 2-2.2-1 - діє за запропонованим планом, вирізняє пункти плану;

2 ІФО 2-2.2-2 - укладає послідовність дій (алгоритм), які потрібно виконати для досягнення мети у повсякденній діяльності;


Презентація


Вправиhttps://icebreakerideas.com/hand-clapping-games/

https://studio.code.org/s/dance/stage/1/puzzle/13


Last modified: Monday, 25 October 2021, 3:32 AM