Очікувані результати навчання

2 ІФО 5-4.3-1 - зазначає авторство власних робіт (прізвище, ім’я, дату), доводить його

2 ІФО 5-4.3-2 - не списує і не дає списувати, аргументовано доводячи, чому;

2 ІФО 5-4.3-3 - вказує авторів тих матеріалів, які використовує у своїх роботах

2 ІФО 1-1.3-5 - створює об’єкти за зразком;

2 ІФО 2-2.4-5 - заповнює пропуски в таблиці, виконуючи прості розрахунки;


Презентація

Last modified: Thursday, 17 September 2020, 12:14 PM