Очікувані результати заняття

Наводити приклади даних та повідомлень.

Пояснювати поняття інформації та інформаційної системи.

Наводити приклади інформаційних процесів.

Розпізнавати різновиди інформаційних процесів.

Мати уявлення про роль інформаційних технологій у житті людини та розвитку суспільства.


Презентація до заняття


Додаткові матеріали


Вправи


Практика

Створи QR-код свого імені https://www.websiteplanet.com/uk/webtools/free-qr-code-generator/
Для чого він може використовуватись?


Перевірка

Ти можеш:

  • навести приклади даних та повідомлень?
  • пояснити поняття інформації та інформаційної системи,
  • навести приклади інформаційних процесів,
  • розпізнавати різновиди інформаційних процесів,
  • пояснити роль інформаційних технологій у житті людини та розвитку суспільства?

Так

Ні

Last modified: Sunday, 13 August 2023, 8:57 AM