Середовище програмування можна обрати з переліку: http://dystosvita.org.ua/mod/page/view.php?id=676

Якщо ви вже вивчали мову Python, і потребуєте лише пригадати матеріал та повправлятись у виконанні задач різних типів, пропонуємо підбірку тренувальних задач з сайтів http://dn.hoippo.km.ua:8889/ та https://www.e-olymp.com/uk/

Для того, щоб код проходив перевірку на серверах, зверніть увагу на підказки, подані нижче.

Якщо відчуваєте, що задачі певного розділу викликають труднощі - перегляньте відповідний розділ у нашому дистанційному курсі з відео-уроками та підказками.

Успіхів усміхаюсь


Презентація-конспект

Власна копія презентації з завданням: https://docs.google.com/presentation/d/1OU4mo19MDZKhvjwuTqNbHmZzUVMtq4QKMumDXsiC5H8/copy


Лінійні алгоритми


Алгоритми з розгалуженнями


Алгоритми з повтореннями


Підказки

У деяких задачах передбачається виведення результату з округленням до кількох знаків після коми. Для цього існує команда print("%.3f" % s), у якій "%.3f" означає, що буде виведено 3 знаки після коми змінної s.

У деяких задачах важливо не виводити зайвих пробілів у команді print, тож варто вказувати розділювач print(a,b,sep=''), що означає виведення двох змінних підряд, без пробілу між ними.

Для використання математичного модуля (та зокрема операції квадратного кореня math.sqrt), його потрібно імпортувати import math.

Для генерації випадкових чисел можна використати різні команди (після імпорту відповідного модуля import random). Зокрема:

random.randint(x,y)- створює випадкове ціле число між двома заданими

random.uniform(x,y) - створює випадкове дробове число між двома заданими


Зверніть увагу, що у задачах передбачається введення кількох значень у рядок. Для цього потрібно зчитати весь введений рядок та розбити його на "слова" (розділені пробілами)

line=input().split()

Після цього можна виділити окремі змінні, наприклад

a=line[0]

b=line[1] 

Якщо це мають бути цілі числа, використайте функцію int

a=int(line[0])

b=int(line[1])

Щоб отримати список чисел, введених з клавіатури у рядок:

spysok=[]

for element in line:

spysok.append(int(element ))

Остання зміна: Неділя 18 липня 2021 05:56 AM