Очікувані результати навчання

2 ІФО 1-1.3-6 - групує об’єкти, дає назву групі

2 ІФО 2-2.3-1 - виокремлює частини від цілого

2 ІФО 2-2.3-2 - складає ціле із запропонованих частин


Презентація

Вправи

Last modified: Thursday, 17 September 2020, 1:35 AM