Очікувані результати навчання

2 ІФО 2-2.4-2 - створює прості малюнки за допомогою цифрових пристроїв та програм ;

2 ІФО 2-2.4-3 - презентує ідеї та / або результати своєї діяльності за допомогою малюнків, текстів, музики тощо;

2 ІФО 2-2.4-7 використовує основні інструменти для створення та редагування простих інформаційних продуктів

2 ІФО 2-2.3-2 складає ціле із запропонованих частин

2 ІФО 2-2.3-3 виокремлює у складному завданні прості завдання, пропонує порядок їхнього розв’язування


Презентація


Вправи

Практична робота за комп'ютером

Остання зміна: Вівторок 15 вересня 2020 08:08 AM