Очікувані результати навчання

2 ІФО 1-1.2-5 - читає та пояснює запропоновані прості схеми і / або інформаційні знаки й табло в місцях перебування;

2 ІФО 1-1.2-6 - відповідає на запитання за даними таблиці, схеми ;

2 ІФО 1-1.3-1 - користується готовими моделями для пояснення і розв’язання проблем;


Презентація


Вправи

https://www.ventusky.com/

Last modified: Wednesday, 6 January 2021, 8:05 AM