Очікувані результати навчання

2 ІФО 1-1.1-2 - робить висновок щодо виду інформації та способу її сприйняття ;

2 ІФО 1-1.2-1 - відображає відповіді на запитання за допомогою спеціальних знаків і символів ;

2 ІФО 1-1.2-2 - групує повідомлення за типами даних, що в них містяться (зображення, тексти, відео, звук тощо);

2 ІФО 1-1.1-1 - досліджує сприйняття інформації різними органами чуття;


Презентація


Вправи

Остання зміна: Вівторок 15 вересня 2020 08:01 AM