Очікувані результати навчання

2 ІФО 1-1.3-2 - визначає з допомогою вчителя / вчительки найістотніші властивості об’єктів для побудови моделей ;

2 ІФО 1-1.3-3 - знаходить схожі і відмінні властивості об’єктів;

2 ІФО 1-1.3-4 - поділяє властивості за значущістю (істотні та неістотні);


Презентація


Вправи

Остання зміна: Вівторок 15 вересня 2020 07:46 AM