«Емпатія – це кисень, який вдихає життя у стосунки між людьми» Гайнц Когут


Цей домен стосується етичної онлайнової поведінки та взаємодії з іншими на основі таких вмінь, як здатність розпізнавати та розуміти почуття та точки зору інших. Емпатія є базовою умовою позитивної онлайнової взаємодії та реалізації можливостей, які надає цифровий світ.

Опанування таких понять, як послідовність та розуміння чужих почуттів та мотивів, є першорядним, якщо люди хочуть отримувати позитивний досвід онлайн.


Етика - це моральні принципи, які визначають поведінку людей та способи їх життєдіяльності. Хоча прийнято вважати, що етика базується на тому, що прийнято як морально добре чи погано в даному суспільстві чи групі, у цифрових середовищах прийнятна поведінка часто відхиляється від етичної і, дійсно, неетичній поведінці іноді навіть, здавалося б, потурається. Більше того, оскільки безмежний світ цифрових технологій дозволяє нам без особливих зусиль переходити від однієї соціальної рамки чи спільноти до іншої, те, що в одних обставинах сприймається як морально добре чи погано, може зіткнутися з протилежними очікуваннями в інших місцях.


Емпатія - це здатність зрозуміти або відчути те, що переживає інша людина у межах своєї точки зору, тобто здатність зрозуміти свою перспективу та реальність і поставити себе «на місці іншого». Оскільки це спонукає нас до розуміння інтересів, потреб та перспектив інших людей, емпатія є важливим визначальним фактором моральної поведінки та необхідним будівельним елементом у творенні моральних спільнот. Вона є рушієм і суттю здатності поглянути на питання з певної точки зору, можна сказати об'єктивом, через який ми дивимось на людину чи групу людей, і має великий вплив на те, як ми сприймаємо, розуміємо та реагуємо на них та на життєві події. Таким чином, емпатія «забарвлює» етичні рамки, які передаються через сім’ю та суспільство, дозволяючи кожній людині прогресивно створювати свій власний персоналізований фільтр, за допомогою якого можна аналізувати вхідні дані та вчиняти «добрі» чи змістовні дії або приймати рішення.


Етика в Інтернеті полягає не лише в тому, щоб знати "нетикет", але й у тому, щоб дбати та діяти активно, щоб зробити онлайн-середовище більш позитивним, продуктивним та змістовним місцем. Сюди також можна віднести емпатію: здатність розуміти та відчувати переживання, почуття та точки зору інших людей. Ця здатність є першорядною у запобіганні насильницькій радикалізації в Інтернеті та у просуванні позитивної поведінки та взаємодії, особливо в цифровому світі, де часто обговорюються суперечливі питання, часто забуваючи, що з іншого боку екрану є такі ж люди, як і ми самі.

Last modified: Monday, 23 December 2019, 12:15 PM