«Іноді люди проголошують, що ми увійшли в інформаційний вік, так ніби інформації не було раніше. Думаю, що вся історія була інформаційним віком, кожен період по-своєму, відповідно до наявних медіа» Роберт Дарнтон


Цей домен стосується здатності інтерпретувати, розуміти, та виражати креативність через цифрові медія із залученням критичного мислення. Медійна та інформаційна грамотність має розвиватись через освіту та постійну взаємодію з навколишнім середовищем. Важливо виходити за межі «вміти користуватися» тим чи іншим медія, наприклад, або просто «бути обізнаним» з певним поняттям чи явищем. Цифровий громадянин має керуватись критичним мисленням як основою для змістовної та ефективної участі у своїй спільноті.


Медійна та інформаційна грамотність (MIL) поєднує три різних аспекти інформаційної грамотності, медіаграмотності та ІКТ або цифрової грамотності. Діючи як парасольова концепція, це "нова конструкція грамотності, яка допомагає розширювати можливості людей, громад та націй брати участь та робити внесок у глобальні суспільства знань" (ЮНЕСКО, 2013).


Навіть незважаючи на те, що в MIL використовуються різні терміни, такі як цифрова медіаграмотність, інформаційна грамотність, візуальна грамотність, Інтернет-грамотність або новинна грамотність, загалом, це визначення стосується "компетентностей, які підкреслюють розвиток навичок задавати питання та здатність змістовно взаємодіяти із засобами масової інформації та інформацією в будь-якій формі та технологіями, якими вони користуються» (ЮНЕСКО, 2011).


MIL охоплює "весь спектр когнітивних, емоційних та соціальних компетентностей, що включають використання текстів, інструментів та технологій; навички критичного мислення та аналізу; практика обміну повідомленнями, компонування та творчості; здатність займатися рефлексією та етичним мисленням; а також активну участь через командну роботу та співпрацю" (Хоббс, 2010). Вона "стосується можливості доступу до ЗМІ, розуміння та критичної оцінки різних аспектів медіа та медіа-контенту та створення комунікацій у різних контекстах" (Комісія Європейських Співтовариств, 2009).


MIL та управління Інтернетом - це "нові основи" освіти 3.0, яка "може надати дітям компетентності для співпраці, творчості та соціальних інновацій (...) плекати їх права людини та розуміння спільних цінностей, що, в свою чергу, допоможе будувати більш інклюзивні суспільства" (Frau-Meigs & Hibbard, 2016). Відповідно, результати останніх досліджень представляють медіаграмотність як "важливий ресурс для виконання обіцянок цифрового громадянства" (Martens & Hobbs, 2015).


Це, по суті, "питання освіти, громадянського виховання, необхідної грамотності, яка дозволяє людям по-справжньому брати участь у суспільстві. Нам потрібна сильна освітня політика, яка включає в себе базову освіту з питань MIL" (Torrent, 2014), оскільки всі громадяни, без винятку, «повинні мати доступ до багатограмотної освіти, зокрема медіа та інформаційної грамотності - яка є ефективною, сучасною і безкоштовною або доступною для найбільш фінансово незахищених членів суспільства» (Рада Європи, 2016).

Last modified: Monday, 23 December 2019, 12:09 PM