Черга у С++ підключається у вигляді контейнера queue і має такі функції:

черга

queue <int> cherga - оголошення черги цілого типу

push() - додати елемент

pop() - видалити перший елемент черги

size() - розмір черги

empty() - true, якщо черга порожня

front() - отримати перший елемент

back() - отримати останній елемент


Задача 1. Визначити, чи може потрапити шаховий кінь з однієї клітинки шахової дошки в іншу

кінь

Задача 2. Порахувати, за скільки ходів всі клітинки виявились у черзі

Задача 3. Визначити найбільшу довжину черги

Задача 4. У колі стоять N людей. Вони грають у лічилку, за якою з кола виходить кожен K. Надрукувати порядок виходу з черги

кішки-мишки


Last modified: Sunday, 26 October 2014, 12:47 PM