Функція - це іменований фрагмент коду, котрий виконує певну задачу. Функцію можна викликати із головної програми main, або з іншої функції.

Функції мають тип, і можуть повертати у програму значення. Якщо значення не повертається, то функція має тип void. Аргументи функції, при наявності, записуються у дужках після її назви.

ілюстрація

Заголовок функції складається з трьох частин return_type function_name(parameter_list):

  • return_type тип функції (тип значення, який вона повертає у програму)
  • function_name назва функції
  • parameter_list параметри (аргументи) функції

Функція завершується командою return expression; або return;

Прототипи (визначення) функцій необхідно перелічити на початку програми, а самі визначення функцій можуть міститись нижче у тексті програми.


Функція, котра не повертає значення, а виконує певну послідовність команд (друк на екран)

#include <iostream>

using namespace std;

#include <string> 

// опис функції: її назва 

void function_name ()

{

    cout << "Hello, world" << endl;

}

int main()

{

    setlocale(LC_ALL, "Ukrainian");

    // виклик функції - аргументів немає

    function_name ();

    system("pause");

    return 0;

}


Функція, котра не повертає значення, а виконує операції над аргументами (друк на екран)


#include <iostream>

using namespace std;

#include <string> 

// опис функції

void function_name (string imya)

{

    cout << "Hello, "<< imya << endl;

}

int main()

{

    setlocale(LC_ALL, "Ukrainian");

   // виклик функції

    function_name ("Oksana");

    system("pause");

    return 0;

}


Функція, котра повертає значення у програму

// опис функції - обчислення x у степені n

double power(double x, int n)

{

double

       result(1.0);

       for(int i = 1; i <= n; i++)

       result = result*x;

       return result;

}


Можна зауважити, що основна функція програми записується із дотриманням правил оформлення функцій:

int main()
{
return 0;
}

Її назвою є main, функція не приймає аргументів (хоча може приймати, див. далі), результатом роботи функції є ціле число 0 (котре вказує на коректне завершення виконання коду)

Last modified: Wednesday, 15 October 2014, 7:18 AM