На фабриці, яка випускає тюль - тканину, що складається з окремих квадратних комірок, розташованих рівними рядками і стовпцями, працює відділ з розробки візерунків. Для утворення візерунку дизайнер деякі комірки зафарбовує повністю, частину комірок зафарбовує наполовину, інші залишає незафарбованими. Оптимальним вважається візерунок, у якому незафарбованих комірок стільки ж, як всіх інших разом. Потрібно скласти програму для перевірки того, чи є візерунок оптимальним.
Вхідні дані: у першому рядку текстового файлу Tul1.txt записані два цілі числа D та S, відокремлені пропуском - кількість комірок по довжині та ширині візерунку відповідно. У наступних D рядках записані по S чисел: 0, якщо відповідна комірка порожня, 1 - зафарбована наполовину, 2 - зафарбована повністю. Жоден з розмірів візерунку не перевищує 1000.
Вихідні дані: слово, що складається з англійських літер: "yes", якщо візерунок оптимальний, "no" - в іншому випадку.

тюль

Приклад 1
Файл Tul1.txt:
5 6
1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 1
0 0 2 2 0 0
1 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1
Результат:  no

Приклад 2
Файл Tul2.txt:
2 3
1 2 2
0 0 0
Результат: yes

Last modified: Wednesday, 8 October 2014, 6:56 AM