Масив - це сукупність фіксованого числа елементів одного типу.
Масив створюється аналогічно до змінної, але після назви вказується його розмір. Можна одразу перелічити елементи у фігурних дужках.

string students[10] =

{

"Іваненко", "Петренко", "Сидоренко", "Шевченко", "Кличко", "Степаненко", "Павличенко", "Бараненко", "Слісаренко", "Порошенко"

};

Важливо пам'ятати, що нумерація елементів починається з нуля, а останній елемент має номер на 1 менший за розмір масиву.
Можна не вказувати розмір масиву - в такому разі розмір визначається елементами, переліченими в момент ініціалізації масиву.


Приклад 1. Заповнення масиву цілих чисел з клавіатури. Зверніть увагу на розрив команди cout на три частини при запрошенні користувачеві ввести елементи масиву.

Приклад 2. Дослідити результат роботи програми з виведення масиву. Зверніть увагу на включення бібліотеки #include <string>. Внесіть зміни так, щоб друкувався вміст масиву.

Приклад 3. Заповнити масив випадковими числами від -100 до 100

Приклад 4. Знайти максимальний елемент масиву та його номер

Приклад 5. Знайти елемент, який відповідає заданій умові (наприклад, перший парний)

Приклад 6. Знайти останній елемент, котрий відповідає умові

Last modified: Monday, 29 September 2014, 3:01 PM