Задача 1

Кредит означає отримання коштів під певний відсоток. При цьому існує обов'язковий мінімальний щомісячний платіж, який необхідно сплачувати. Наприклад, кредит у 5000 гривень під 18% з обов'язковим щомісячним погашенням 2%.

Місяць

Баланс (потрібно сплатити)

Платіж

Залишок

Ставка

0

5000

100=5000*0,02

4900=5000-100

73,50=(0,18/12)*4900

1

4973,50=4900+73,50

99,47=4973,50*0,02

4874,03=4973,50-99,47

73,11=(0,18/12)*4874,03

2

4947,14=4874,03+73,11

98,94=4974,14*0,02

4848,20=4947,14-98,94

72,72=(0,18/12)*4848,20

За рік буде сплачено всього 1165,63 гривні, а баланс рахунку становитиме 4691,11 (як бачимо, віддавати кредит на таких умовах зовсім невигідно)

Складіть програму, котра, за введеними даними: сума кредиту, кредитний відсоток та мінімальний платіж, надає річну роздруківку кредиту.

Наприклад, вхідні дані: Баланс=4213 Відсоток=0,2 Платіж=0,04

Наприклад, вхідні дані: Баланс=4842 Відсоток=0,2 Платіж=0,04

Ще дані для перевірки


Задача 2 

Другий тип кредиту передбачає фіксований платіж щомісяця протягом усього терміну кредитування (12 місяців). У даному випадку потрібно підібрати таку суму платежу, кратну 10 гривням, щоб за рік виплатити кредит згідно з початковими умовами.

Випробовуємо різні щомісячні платежі, починаючи із суми 10 гривень, зупиняючи пошук, коли розрахунок покаже, що кредит можна виплатити протягом року.

Для розрахунку потрібно:

1) Розділити річний відсоток на 12 місяців, отримавши щомісячний відсоток

2) Від балансу станом на початок місяця відняти щомісячний платіж

3) Оновити баланс, додавши до нього (баланс*щомісячний відсоток)

 Наприклад, кредит у 3329 гривень під 20% річних можна виплатити за рік щомісячними платежами у 310 гривень.

Дані для перевірки

Ще дані для перевірки


Задача 3

Спробуємо знайти більш точну суму мінімального щомісячного платежу, ніж у задачі 2. Можете зауважити, що для досить великих чисел, при заданні більшої точності пошуку (наприклад, не з точністю до 10 гривень, а до копійок), програма працюватиме значно повільніше.

Застосуємо метод двійкового пошуку, котрий є простим у реалізації, але при цьому значно швидшим . Метод полягає у порівнянні серединного елемента масиву з шуканим значенням, і повторенням алгоритму для тієї або іншої половини, залежно від результату порівняння.

Найменша можлива щомісячна сума сплати = 1/12 початкового кредиту.

Найбільша можлива щомісячна сума сплати = баланс*річний відсоток/12

Дані для перевірки

Ще дані для перевірки

Остання зміна: Середа 24 вересня 2014 07:03 AM