Існує кілька видів циклів.

Цикл з параметром (лічильником)

for (лічильник = початкове значення; умова продовження циклу; крок циклу)

{

тіло циклу;

}


Приклад. Порахувати суму чисел від 1 до 1000.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

    setlocale(LC_ALL, "Ukrainian");

    int sum = 0; // початкова сума

    for (int i = 1; i <= 1000; i++) // лічильник і міняється від 1 до 1000 щоразу збільшуючись на 1

    {

        sum = sum + i;//додаємо до суми і

    }

    cout << "Сума чисел від 1 до 1000 = " << sum << endl;      

    system("pause");

    return 0;

}

 

Цикл  з умовою

while (умова виконання циклу)

{

    тіло циклу;

}     

 

Існує можливість модифікації циклу з післяумовою:

do

{

    тіло циклу;

while (умова виконання циклу)

Приклад. Порахувати суму чисел від 1 до 1000.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

    setlocale(LC_ALL, "Ukrainian");

    int i; // лічильник

    int sum = 0; // початкова сума

    while (i < 1000)  // цикл виконуватиметься, поки і менше 1000

    {

        i++;      //збільшуємо значення і

        sum += i; //додаємо до суми і

    }

    cout << "Сума чисел від 1 до 1000 = " << sum << endl;      

    system("pause");

    return 0;

}


Задача. Вгадай число

Функція rand() генерує числа в діапазоні від 0 до RAND_MAX. RAND_MAX - це константа, визначена у бібліотеці <cstdlib>. Для Microsoft Visual Studio RAND_MAX = 32767, але значення залежить від компілятора. Програма, подана нижче дозволяє перевірити значення цієї константи та згенерувати випадкове число

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

    cout << "RAND_MAX = " << RAND_MAX << endl; // максимальна межа інтервалу

    cout << "random number = " << rand() << endl; // генератор випадкових чисел

    system("pause");

    return 0;

}


Для того, щоб кожного разу при запуску програми генерувались нові випадкові числа, потрібна функція srand(time(0));, котра прийматиме значення у залежності від функції часу. Для використання останньої потрібно підключити бібліотеку #include <ctime>.

Комп'ютер загадує число, користувач відгадує (використання випадкових чисел)

#include <iostream>

#include<cmath>

#include <ctime>

using namespace std;

int main()

{   srand( time(0) );

    setlocale(LC_ALL, "Ukrainian");

       cout << "Я загадую число від 1 до 10 " << endl;

       int a=rand() % 10 +1; // діапазон чисел від 1 до 10 включно;

       int b;

       do

       {

             cout << "Ваша версія= "  << endl;

             cin >> b;

             if (a>b)

                    cout << "Мало!" <<  endl;

             else if (a<b)

                    cout << "Багато!" <<  endl;

             else

                    cout << "Вгадано!" <<  endl;

       } while (b!=a);

    system("pause");

    return 0;

}Користувач загадує число, комп'ютер відгадує

інтервал

#include <iostream>

#include<cmath>

using namespace std;

int main()

{

    setlocale(LC_ALL, "Ukrainian");

       cout << "Загадай число від 1 до 100 " << endl;

       int x=1;

       int y=100;

       int a=(x+y)/2;

       int b;

       do

       {

             a=(x+y)/2;

             cout << "Моя версія " << a << endl;

             cout << "Якщо мало, натисніть 1. Якщо багато, натисніть 2. Якщо вгадано, натисніть 3 " << endl;

             cin >> b;

             if (b==1)

                    x=a;

             if (b==2)

                    y=a;

       } while (b!=3);

       cout << "The end "  << endl;     

    system("pause");

    return 0;

}

Last modified: Monday, 29 September 2014, 2:32 PM