Типи даних

       int a; // ціле число

       float b; // дробове число

       double c = 14.2; // дробове число двійної точності

       char d = 's'; // символ

       bool k = true; // логічне значення


На відміну від Паскаль: використовується дорівнює (а не двокрапка дорівнює); текст може бути як в одинарних, так і у подвійних лапках.

Можна оголошувати константи певного типу:

const float pi=3.14159


Задача 1. Знайти суму двох цілих чисел, введених з клавіатури.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

setlocale(LC_ALL, "Ukrainian");//відображення українських букв, "і" не працює

    int a, b; // оголошення змінних.

    cout << "Введіть перше число: ";

    cin >> a; // зчитуємо перше число.

    cout << "Введіть друге число: ";

    cin >> b; //зчитуємо друге число.

    int c = a + b; // у ново-оголошену змінну записуємо суму цих чисел.

    cout << "Сума чисел = " << c << endl; //виводимо відповідь.

    system("pause"); //пауза для MS Visual Studio

    return 0;

}

Команда введення даних - cin дозволяє ввести 1 число або 1 символ з клавіатури.

Команда виведення cout може містити змінні, які поєднуються з текстовими рядками символами  <<

Існують спеціальні символи або керуючі повідомлення, такі як '\n' перехід на новий рядок; - звуковий сигнал; \t символ табуляції тощо. У кінець рядка автоматично додається символ \0.

Якщо потрібно надрукувати лапки або інший службовий символ (?, ', \), перед ним потрібно поставити \


Задача 2Поміняти місцями значення двох змінних

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

setlocale(LC_ALL, "Ukrainian");//відображення українських букв, "і" не працює

int a, b; // оголошення змінних.

cout << "Введіть перше число: ";

cin >> a; // зчитуємо перше число.

cout << "Введіть друге число: ";

cin >> b; // зчитуємо друге число.

int temp=a;

a=b;

b=temp;

cout << "a="<< a<< "\n" <<"b=" <<b<<endl;

system("pause"); //пауза для MS Visual Studio

return 0;

}


Математичні операції

+ додавання

- віднімання

* множення

/ ділення

% остача від ділення (тільки для цілих чисел)


При підключенні #include <math.h> можна використати додаткові операції:

fmod(x,y) остача від ділення x на y

abs модуль цілого числа

ceil округлення вгору

floor округлення вниз

pow(x,y) піднесення до степеня x y

sqrt квадратний корінь


Можна використовувати скорочені записи:

x+=y;              замість     x=x+y;

i++; та ++i;     замість     i=i+1;


Задача 3. Скласти програму переведення дробового числа у грошовий формат, наприклад 12,5 має записуватись як 12 грн. 50 коп

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

setlocale(LC_ALL, "Ukrainian");

int grn, kop; 

double sum;

cout << "Введіть суму: ";

cin >>sum;

grn=int(sum);

kop=int(sum*100)%100;

cout << "grn="<< grn<< "\n" <<"kop=" <<kop<<endl;

system("pause");

return 0;

}

Практична робота. Годинник 

1) Дано кількість секунд (ціле число). Скільки годин (по годиннику) пройшло від полудня або півночі.

Вхідні дані:		Вихідні дані:
3600				1
3800				1
3850				1
7300				2

2) Дано кількість секунд (ціле число). Скільки секунд (по годиннику) пройшло від початку хвилини.

3) Дано кількість секунд (ціле число). Скільки хвилин (по годиннику) пройшло від початку години.

4) Дано кількість секунд (ціле число). Скільки це часу від полудня або півночі.

Остання зміна: Понеділок 1 вересня 2014 14:21 PM