Гра полягає у створенні написів різними кольорами. Гравцеві потрібно вибрати колір, яким написано текст. Складність полягає у тому, що текст - це теж назва кольору, але не того, яким написано цей текст.


Для гри потрібно імпортувати модулі малювання (tkinter), випадкових чисел (random) та графічного інтерфейсу (easygui)

Після створення полотна потрібно визначити список кольорів kolory. Бажано підібрати такі кольори, назви яких будуть відомі та зрозумілі гравцям, а також такі, що відрізняються між собою. Наприклад, не бажано включати у список такі схожі кольори, як brown та chocolate.

Для виведення тексту певного кольору на полотно використовується команда

canvas.create_text(x, y, text="Текст", fill="Колір", font="Times 25")

x, y - координати розміщення тексту

Times 25 - назва шрифту та розмір літер


Для надання гравцеві можливості вибрати колір, використаємо елемент кнопкового вибору:

user = easygui.buttonbox("Який колір тексту?", choices = kolory )

У змінній user зберігається відповідь користувача. Цю відповідь можна порівнювати з тим кольором, яким насправді написано текст (властивість fill текстового напису).


Гра має продовжуватись, генеруючи нові кольори та слова, допоки користувач не зробить помилки

from tkinter import *
import random
import easygui
tk = Tk()
canvas = Canvas(tk, width=100, height=100)
canvas.pack()
kolory=["black","red","blue","green","pink","yellow"]
game=True
while game:
  k=random.choice(kolory)
  b=random.choice(kolory)
  canvas.delete("all")
  canvas.create_text(50,50,text=b,fill=k,font="Times 25")
  user = easygui.buttonbox("Який колір тексту?", choices = kolory )
  if user!=k:
    game=False
easygui.msgbox("GAME OVER!")
Last modified: Wednesday, 15 July 2020, 8:38 AM