Очікувані результати заняття

Після цього заняття потрібно вміти:

  • Добирати тип діаграми, що є найдоречнішим для візуального подання набору даних. 
  • Будувати та інтерпретувати діаграми різних типів. 
  • Обґрунтовувати вибір типу діаграми для подання набору даних


Презентація до заняття


Вправи

 


Перевірка

Ви вмієте: 

  • добирати тип діаграми, що є найдоречнішим для візуального подання набору даних,
  • будувати та інтерпретувати діаграми різних типів, 
  • обґрунтовувати вибір типу діаграми для подання набору даних? 

Так

Ні


Остання зміна: Понеділок 5 жовтня 2020 03:13 AM