Очікувані результати навчання

2 ІФО 3-2.5-4 - діє за узгодженими правилами під час спільної роботи з інформацією;

2 ІФО 3-2.5-4 - діє за узгодженими правилами під час спільної роботи з інформацією;

2 ІФО 4-3.3-4 - користується різними джерелами інформації (книги, альбоми, запитання до друга тощо);

2 ІФО 4-3.3-5 - застосовує інформацію з веб- джерела для навчальних потреб

2 ІФО 2-2.4-5 заповнює пропуски в таблиці

2 ІФО 1-1.1-1 досліджує сприйняття інформації різними органами чуття

2 ІФО 1-1.1-2 робить висновок щодо виду інформації та способу її сприйняття

2 ІФО 1-1.3-1 користується готовими моделями для пояснення і розв’язання проблем

2 ІФО 1-1.3-3 знаходить схожі і відмінні властивості об’єктів

2 ІФО 1-1.3-6 групує об’єкти, дає назву групі


Презентація


Вправи

https://dairyfarmersofcanada.ca/en/teachnutrition/maritimes/educational-resource/food-mission-conquer-galaxy-5-senses

Last modified: Thursday, 17 September 2020, 12:15 PM