зміна порядку

Додавання елементів до списку

spysok.append(k) - додає 1 елемент k у кінець списку

spysok.insert(n,k) - додає 1 елемент k всередину списку, на заданий номер n

spysok.extend(a,b,c) - додає кілька елементів a,b,c у кінець списку


Видалення елементів

letters.remove('c')

del letters[3]

lastLetter = letters.pop()


Пошук елемента у списку

'a' in letters

Номер елемента

letters.index('d')


Найбільший елемент

max(spysok)


Номер найбільшого елемента

spysok.index(max(spysok))


Задача 1. Видалити зі списку найбільший елемент


Задача 2. Записати в список номери максимальних елементів списку


Задача 3. Вставити у список число -1 перед максимальним елементом (кожним)


Задача 4. Поміняти місцями першу і другу половини списку


Задача 5. Поміняти місцями елементи списку: перший з останнім, другий з передостаннім


Задача 6. Переставити у зворотньому порядку всі елементи між найбільшим (першим) та найменшим (першим)

Розв'язки самостійних задач:
import random
spysok=[]
for nomer in range(10):
  k=random.randint(0,5)
  spysok.append(k)
print(spysok)

maxnomer=[]

for nomer in range(len(spysok)):
  if spysok[nomer]==max(spysok):
    maxnomer.append(nomer)
print(maxnomer)

for nomer in maxnomer:
  spysok.insert(nomer,-1)
  for k in range(len(maxnomer)):
    maxnomer[k]=maxnomer[k]+1
 
print(spysok)
import random
spysok=[]
for nomer in range(10):
  k=random.randint(0,5)
  spysok.append(k)
print(spysok)

maxnom=spysok.index(max(spysok))
minnom=spysok.index(min(spysok))

if maxnom>minnom:
  a=minnom
  b=maxnom
else:
  a=maxnom
  b=minnom
print(a,b)

for nomer in range(a,b//2):
  print(nomer, b-nomer)
  temp=spysok[b-nomer]
  spysok[b-nomer]=spysok[nomer]
  spysok[nomer]=temp
 
print(spysok)

Задача 7. Дано два списки. Об'єднати їх у третій, чергуючи елементи першого та другого списку.

Задача 8. Дано два списки. Утворити новий, у якому спочатку розміщені додатні елементи першого списку, потім додатні другого, потім від'ємні першого списку, і від'ємні другого.

Задача 9. Поміняти місцями сусідів. Дано список з N цілих чисел. Поміняти місцями сусідні елементи. Якщо кількість елементів у списку непарна, то останній елемент залишається на місці

https://www.e-olymp.com/uk/contests/13511/problems/136767

Задача 10. “Шеренга”. Дано список неспадаючих чисел, що позначають зріст учнів у шерензі [165, 163, 160, 160, 157, 157, 155, 154]

 А також зріст нового учня 162

Визначити, на яке місце йому потрібно стати у строю. Якщо є учні з таким же зростом – новий учень стає за ними. 

Відповідь: 3

https://www.e-olymp.com/uk/problems/1965

Last modified: Monday, 5 October 2020, 3:11 AM