У мові Python елементи списку можна перебирати як за номерами, так і за значеннями.

Наприклад, якщо ми маємо список spysok, то команда циклу

for element in spysok:

перебиратиме всі елементи цього списку, за їхніми значеннями: 1,5,-2,8 і так далі до -5. Для деяких задач такого перебору достатньо - в тому разі, якщо нам не потрібно працювати з номерами цих елементів.


Якщо ж ми сформулюємо цикл інакше:

for nomer in range(10):

То перебиратимемо номери елементів списку, від 0 до 9. За такого формулювання циклу ми маємо можливість працювати як з номерами елементів (від 0 по 9), так і з їх значеннями spysok[nomer]

Функція len(spysok) визначає розмір, довжину списку, або кількість його елементів. Зауважте, що якщо у списку 10 і це len(spysok) елементів, то їх номери від 0 по 9, тобто від 0 по len(spysok)-1.

Для перебору номерів елементів можна використати цикл:

for nomer in range(len(spysok)):


Задача 1. Надрукувати лише ті елементи, для яких значення менше за номер (з прикладу: -2, 0, -3, 6, 4, -5)


Задача 2. Надрукувати всі елементи списку до нуля. Якщо нуля у списку немає - то друкувати весь список (з прикладу: 1 5 -2 8)


Задача 3. Замінити елементи списку, менші за середнє значення, нулями, а більші за середнє значення - одиницями (з прикладу: середнє значення 2.3, тому відповідь: 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0)


Задача 4. Замінити всі елементи списку, більші за N, цим числом. Порахувати кількість замін та надрукувати номери та значення змінених елементів (з прикладу, якщо N=5, то замін 3, номер 3 мав значення 8, номер 5 мав значення 9, номер 7 мав значення 6)


Задача 5. Дано список розмірності N, нумерація елементів починається з 0. Знайти кількість непарних чисел, що мають парні індекси.

http://dn.hoippo.km.ua:8889/problem/1106


Задача 6. Назвемо «близькими» такі числа, що модуль різниці їх індексів та модуль різниці самих чисел дорівнюють одиниці. Знайти кількість пар таких чисел.

http://dn.hoippo.km.ua:8889/problem/1116


Задача 7. Знайти кількість пар «близьких» чисел та самі пари цих чисел.

http://dn.hoippo.km.ua:8889/problem/1117


Задача 8. Визначити відстань між парами елементів (список складається з дублікатів чисел)

spysok=[1,4,2,5,4,3,5,1,3,2]


Презентація-конспект 


Власна копія презентації з завданням https://docs.google.com/presentation/d/1MQ1nN77AJ1gigjJRboHwN0yl0koHXxy83FefyPlrO3E/copy


Last modified: Sunday, 18 July 2021, 6:10 AM