Очікувані результати навчання

2 ІФО 1-1.1-3 - формулює прості інформаційні запити

2 ІФО 1-1.2-5 - читає та пояснює запропоновані прості схеми і / або інформаційні знаки й табло в місцях перебування;

2 ІФО 1-1.2-6 - відповідає на запитання за даними таблиці, схеми;

2 ІФО 1-1.2-7 - знаходить зайві чи пропущені елементи, помилки у послідовності;

2 ІФО 1-1.2-8 - впорядковує предмети за заданими ознаками (наприклад, впорядкування списку учнів за датою народження, прізвищ за алфавітом тощо)


Презентація


Вправи

https://www.google.com/doodles/earth-day-2019 

Last modified: Thursday, 17 September 2020, 12:14 PM