Масштабування фігур передбачає зміну параметрів команд побудови фігури в циклі.


Так, для побудови ряду квадратів зі стороною а, можна скористатись таким фрагментом коду:


a=50
y=100
for x in range(1,500,50):
    k=random.choice(kolory)
    canvas.create_rectangle(x,y,x+a,y-a, fill=k)

Для того, щоб забезпечити зміну сторони кожного квадрата, в тіло циклу слід додати команду

a=a-5

або її аналог
a -= 5

з таким результатом:


Можна зауважити, що відстань між квадратами залишилась фіксованою, через команду for x in range(1,500,50): , тож цикл з параметром варто перетворити на цикл з умовою:

a=50
y=100
x=0
while (a>0):

    k=random.choice(kolory)
    canvas.create_rectangle(x,y,x+a,y-a, fill=k)
    x=x+a
    a=a-5Задача 1. Пірамідка з прямокутників


Задача 2. Сімейство квадратів з центру екрану


Задача 3. Сімейство квадратів -2


Задача 4. Сімейство кіл


Дуга

Дуга будується командою canvas.create_arc(160, 250, 200, 100, extent=180, style=ARC)

Веселка:

a=400
x=50
y=490
while (a>0):
    k=random.choice(kolory)
    canvas.create_arc(x,y,x+a,y-a, extent=180,style=ARC, outline=k, width=2)
    x=x+5
    y=y-5
    a=a-10Задача 5. Пірамідка-ялиночка


Задача 6. Спіраль

Презентація-конспект 

Власна копія презентації з завданням https://docs.google.com/presentation/d/1Ets_xKnWuAxAPe8YClpcu2iesXWgDWxHW16FZuP0Oio/copy

Остання зміна: Субота 17 липня 2021 09:59 AM