Модуль tkinter призначений для графічних побудов та створення графічного інтерфейсу користувача. 

from tkinter import *
tk = Tk()
canvas = Canvas(tk, width=500, height=500)
canvas.pack()


У новоствореному вікні можна розміщувати графічні побудови з фігур:

canvas.create_line(0, 0, 500, 500)
малювання лінії

canvas.create_rectangle(50, 100, 350, 50)
малювання прямокутника

canvas.create_polygon(100, 100, 200, 100, 50, 300)
малювання багатокутника


canvas.create_oval(350, 350, 80, 80)
малювання еліпса


canvas.create_arc(160, 250, 200, 100, extent=180, style=ARC)
малювання дуги


Використання кольорів:

canvas.create_rectangle(10, 10, 350, 50, fill='red')
заливка червоного кольору

canvas.create_polygon(10, 10, 100, 10, 100, 110, fill="red", outline="black")
заливка червоного кольору, контури чорного

canvas.create_oval(10, 10, 80, 80, outline="red", fill="green", width=2)
заливка зеленого кольору, контури червоного, товщина ліній 2

Цікавою можливістю є обирання кольору із палітри:


c=colorchooser.askcolor()
canvas.create_rectangle(10, 10, 350, 50, fill=c[1])


Завдання

Намалюйте зображення за зразками.


Презентація-конспект

Власна копія презентації з завданням

https://docs.google.com/presentation/d/1sEE928DenuNFV4az8tshkwbSnYaYWe1KPWLrbGStRpQ/copy

Last modified: Saturday, 17 July 2021, 9:47 AM